Juhendid

Näidisvorm OPT-IN liitumise tarbeks

Parameetrid

Parameeter

Väärtus

key

Võti, mille leiab kasutaja seadete alt. Soovituslik.

autoresponder

Olemasoleva automaatika töövoo ID, mille kaudu saadetakse uudiskirjaga liitumis kinnitus. Valikuline.

success_url

Õnnestunud päringu suunamis aadress. Kohustuslik.

failure_url

Ebaõnnestunud päringu suunamis aadress. Kohustuslik.

source

Varjatud parameeter, mis antakse kontakti liitumisel kontaktiga kaasa. Source parameetriga saate määrata kontakti liitumise asukohta (web, koduleht, FB vms).

email

E-posti aadress. Kohustuslik.

Päringu esitaja poolt defineeritud väljad. Uued väljad lisatakse automaagiliselt kontakti külge. Väärtus on vabatekst.

re-email

Reserveeritud väli spämi vastaste aadresside blokeerimiseks, kasutades honeypot meetodit.

<form class="container" action="https://<domeen>.sendsmaily.net/api/opt-in/" method="post" autocomplete="off">
 <div>
  <input type="hidden" name="key" value="XDcsks...3sz" />
  <input type="hidden" name="autoresponder" value="1" />
  <input type="hidden" name="success_url" value="http://www.domeen.ee/ok" />
  <input type="hidden" name="failure_url" value="http://www.domeen.ee/viga" />
  <input type="hidden" name="source" value="web" />
 </div>
 <p>
  <label>e-post</label>
  <input type="text" name="email" value="" />
 </p>
 <p>
  <label>Nimi</label>
  <input type="text" name="name" value="" />
 </p>
 <p>
  <label>Jah / ei</label>
  <select name="jah_ei">
   <option value="jah">Jah</option>
   <option value="ei">Ei</option>
  </select>
 </p>
 <p>
  <button type="submit">Liitu uudiskirjaga</button>
 </p>
 <div style="overflow:hidden;height:0px;">
  <input type="text" name="re-email" value="" />
 </div>
</form>

Kui on lisatud parameetrid success_url või failure_url, siis toimub HTTP Redirect määratud aadressile, kui aga nõutud aadress puudub, siis kuvatakse Smaily süsteemisisest veateate lehte.

Vormi väljasid võib ringi tõsta, ümber nimetada (välja arvatud väli “email”), juurde lisada (nt “keel” vm).

Kui on lisatud autorepsonder väärtus siis saab vormi siduda ka tervituskirja automaatika töövooga. Kirjaga saadetavat infot (sh kirja pealkiri, kirjapõhi) saab muuta automaatvastaja alt.