Sendsmaily OÜ (Smaily) kasutab Teenuse osutamisel ka kolmandaid osapooli. Mõned neist on esindatud kui “alltöötlejad”, kes hoiavad või töötlevad meie klientide andmeid, mille koosseisus võib olla ka nende klientide isikuandmeid.

Enne kui kolmas osapool teenuse ja / või meie toodangu taristuga kokku puutub, mh kliendiandmete töötlemiseks, uurime põhjalikult alltöötleja andmeturbe ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid, privaatsuspoliitikat ning, kui on vajalik, sõlmime täiendavad lepingulised suhted, et andmetöötlus vastaks Smaily seatud kõrgetele nõuetele ja seadusandluse kohustustele (nt GDPR).

Nimekiri alltöötlejatest on järgnev. Uuendame seda vajadusel jooksvalt.

Alltöötleja

Alltöötleja tegevus

Asukoht

Veebileht

EDIS GmbH

Kasutame EDISi privaatserverite taristut oma iseteeninduskeskkonna osade majutamiseks.

Austria, EL

https://www.edis.at/en/home/

Elkdata OÜ

Kasutame Elkdata virtuaalserverite taristut ning veebimajutust kliendispetsiifiliste arenduste majutamiseks.

Eesti, EL

https://www.veebimajutus.ee/

Hetzner Online GmbH

Kasutame Hetzneri privaat- ja pilveserverite taristut oma iseteeninduskeskkonna osade majutamiseks.

Saksamaa, EL

https://www.hetzner.com/

OVH Hosting Ltd

Kasutame OVH privaatserverite taristut oma iseteeninduskeskkonna osade majutamiseks.

Iirimaa, EL

https://www.ovh.ie/

Zone Media OÜ

Kasutame Zone Media virtuaalserverite taristut ning veebimajutust oma iseteeninduskeskkonna osade ning kliendispetsiifiliste arenduste majutamiseks.

Eesti, EL

https://www.zone.ee/en/

Asana, Inc

Kasutame Asana't sisemiste ja kliendispetsiifiliste arenduste planeerimiseks.

USA

https://asana.com/

Amazon Web Services EMEA SARL

Kasutame Amazon Web Service'i saatmise logide hoiustamiseks ja kasutajate üleslaetud sisu (piltide) varundamiseks.

Luksemburg, EL

https://aws.amazon.com/

Facebook Ireland Ltd

Kasutame Facebook'i ja Instagram'i nn retargeting reklaamide tegemiseks ning Facebook Messenger'i alternatiivse kasutajatoe kanalina.

USA

https://www.facebook.com/

Freshworks, Inc

Kasutame Freshdesk'i tugiteenuse aadressi tugi@smaily.com ja live-chat kasutajatoe kanalina.

EL and USA

https://freshdesk.com/

Google, Inc

Kasutame Google G Suite postkasti teenust (Gmail) sisemiseks ja otsesuhtluseks klientidega. Lisaks säilitame ettevõtte dokumente ja faile Google Drive pilveteenuses.

USA

https://gsuite.google.com/

Logit.io Ltd

Kasutame Logit.io teenust serverite jm logide püüdmiseks ja analüüsiks.

Inglismaa

https://logit.io/

Sentry Ltd

Kasutame Sentry teenust võimalike iseteeninduskeskkonna kasutajaliidese veateadete püüdmiseks ja monitoorimiseks.

USA

https://sentry.io/

Skype, Inc

Kasutame Skype'i alternatiivse kasutajatoe kanalina.

USA

https://www.skype.com/

Slack Technologies, Inc

Kasutame Slack'i sisemiseks suhtluseks.

USA

https://slack.com/

Tresorit AG

Kasutame Tresorit'i ajutiste failide jagamiseks ja hoidmiseks ning ettevõtte dokumentide ja failide tagavarakoopiate säilitamiseks.

Šveits

https://tresorit.com/