Automatiseerimine

Kuidas kontaktide hindamine meiliturunduse automatiseerimist efektiivsemaks muudab?

Jaga

Uudiskirjaga liitunute hindamine võib aidata meiliturunduse kampaaniate edukust märkimisväärselt tõsta. Hea hindamissüsteem aitab oma klientide kohta rohkem teada saada ning tulevasi kampaaniaid paremini optimeerida. Viimati uurisime uudiskirjaga liitunute hindamise kohta lähemalt ja vaatasime, kuidas seda enda kasuks tööle panna. Seekord räägime täpsemalt, kuidas hinnata kontaktide kaasatust ning seda meiliturunduse kampaaniate automatiseerimisel rakendada.

1. Miks uudiskirjaga liitunuid hinnata?

On selge, et lisainfo kogumine aitab igakülgselt parandada meiliturunduse kampaaniaid, sh uudiskirja sisu, saatmist ja segmenteerimist. Mida rohkem oma kontaktide kohta tead, seda täpsemalt saad e-kirju sihtida ja publikut kõnetada. Teades, kuidas kontaktid hinnangute alusel jagunevad, võib isegi HTML kirjapõhja valik lihtsamaks muutuda.

Lisaks võib kontaktide hindamine aidata kaasa ka automaatikate ja automatiseeritud töövoogude parandamisele. Oma meilikliendile kontaktide hinnangute lisamisel võid avastada palju seni kasutamata potentsiaali. Uudiskirjaga liitunute hinnangute sidumisel päringute, kliendi teekondade ja töövoogudega, võid jõuda enneolematute tulemusteni.

2. Mõtle kontaktidele turunduse automatiseerimise võtmes

Järjest enam ettevõtteid kasutavad automatiseeritud töövooge ja e-kirja tunneleid, et oma eesmärke saavutada. Seetõttu tasub automatiseerimise parandamise ja optimeerimise võimaluste väljaselgitamiseks läheneda oma kontaktidele turunduse automatiseerimise vaatenurgast:

  • Kujuta ette, et sul on kontakti kaasatuse hinnang. Kuidas võiks see aidata müügivihjeid kiiremini ja edukamalt klientideks muuta? Millised on võimalused müügivihjete konvertimise töövoogude parandamiseks?
  • Kas kontaktide kaasatuse hinnangud aitavad luua müügitunneleid, mis kliendi teekonda kiirendavad?
  • Kas kontaktide kaasatuse teadmine aitaks sinu müügitsüklit kiirendada?
  • Kas kontaktide hinnangud aitaksid leida müügivihjeid, kelle konvertimise tõenäosus on suurem? Kuidas optimeeriksid automatiseeritud e-kirju selliste prospektide jaoks?

3. E-kirjade automatiseerimine ja kontaktide kaasatuse hinnang

Uudiskirjaga liitunute hindamise võib siduda automatiseeritud teekondade ja töövoogudega. Ütleme, et oled pannud püsti automatiseeritud e-kirjade töövoo, kuhu tahad lisada kontakte siis, kui nad on teatud hinnangu saavutanud. Näiteks lisatakse müügile suunatud töövoogu kontakt, kelle hinnang on üle 60. Kõrgema hinnanguga kontaktid kuuluvad nn soojade prospektide hulka. Sellest hetkest võib jätkuda töövoog e-kirjadega, mis aitavad selliseid kontakte veelgi soojendada ja lõpuks müügini viia. 

E-posti kliendis võib selline voog kaasatud kontaktid eraldi nimekirja koondada. Sinu turunduse automaatika loeb sellist tegevust päästikuks ja töövoog e-kirjade saatmiseks saab käivitatud. Sellised töövood peavad olema täpselt läbi mõeldud – näiteks tasub vältida seda, et sama kontakt antud voogu teistkordselt satub. 

4. Näide: tervitus e-kirjad

Eeldame, et sul on kaks kontakti, kes on just veebivormi kaudu uudiskirja saajate listiga liitunud. Antud näites saab kumbki neist 5 kontakti kaasatuse punkti. Edasi käituvad kontaktid aga erinevalt. 

Esimene neist avab esimese tervitus e-kirja ja kogub seeläbi 2 punkti. Lisaks klikib ta paaril lingil ja teenib veel 6 punkti. Käesolevas näiteks jälgib hinnangute andmise süsteem ka maandumislehel läbi viidavaid tegevusi, kus antud kontakt veel ühel lingil klikib ja 5 lisapunkti teenib. 

Teine kontakt avas esimese tervitus e-kirja ja sai 2 punkti, kuid ei ole seni ühelgi lingil klikkinud. Kontakti hindamise vaatenurgast on sul nüüd üks kontakt 18 punktiga ja teine 7 punktiga. 

Edasise automatiseeritud tervitus e-kirjade töövoo võid ka vastavalt kohandada. Pane paika reegel kontaktidele teise tervitus e-kirja saatmiseks. Kaasatuse skoor aitab meil kindlaks teha, et 18 punktiga kontakt on ostuotsuse tegemisele oluliselt lähemal. Seetõttu võib temale saadetav teine e-kiri sisaldada näiteks 10% sooduskoodi. 

Töövoo alusel saadetakse madalama skooriga kontaktile teistsugune kiri. See võib olla pigem nn müügivihje soojendamise kiri mitte niivõrd otsene ostule suunamine.

Antud näide illustreerib, kuidas kontakti kaasatuse skoori oma automatiseeritud e-kirjadega siduda. Loomulikult võid enda meiliturunduse eesmärkide saavutamiseks erinevaid tehnikaid kasutada.

5. Müügiks valmis müügivihjed

Meiliturunduse automatiseerimine ja kontaktide hindamine aitab leida ka viise, mille abil müügimeeskonna tulemuslikkust parandada. Eeldame, et turunduse prospektid kuuluvad seni turundusosakonnale, kuni nad oma teekonnal teatud punkti jõuavad, kus neid ka müügiosakonnaga jagatakse. 

Ka siinkohal tasub püsti panna automatiseeritud töövoog. Näiteks, kui kontakt saavutab kaasatuse skoori 50, lisatakse ta töövoogu, mille alusel saadetakse vastava kontakti info müügimeeskonnale, kes temaga juba edasi tegeleb.

Kontaktide kaasatuse hindamine toob sinu ettevõttele kasu

Oleme nüüd toonud mõned head näited, kuidas kontaktide kaasatuse hindamine sinu automatiseeritud e-kirjade töövoogude efektiivsust tõsta aitab. Kontaktide kaasatuse hinnangu integreerimine aitab vaieldamatult sinu ettevõtte müügi ja turunduse tulemusi tõsta ja seatud eesmärgid kiiremini täita.