Meiliturunduse sõnastik algajatele – peamised mõisted ja väljendid

Jaga

Meiliturundus on sinu jaoks alles tume maa ja tehnilised väljendid kõlavad kui võõrkeel? Meie meiliturunduse sõnaraamat aitab sind peamiste mõistete ja fraaside selgitamisel hädast välja. Toodud definitsioonid teevad kõigi meiliturundusega alustajate elu veidi lihtsamaks. Kui sa siit selgitamist vajavat sõna või fraasi ei leia, suuna otsingud meie meiliturunduse terminoloogia esimese osa poole. 

Meiliturundus (ingl email marketing) – turunduse tüüp, mille käigus kaubanduslikud reklaammeilid saadetakse hulgale inimestele. 

Reklaammeil (ingl promotional email) – turundusmeil, mis on loodud konkreetse publiku jaoks, et tooteid, teenuseid, pakkumisi, ettevõtte brändi või muud sellist reklaamida. 

Tehinguline e-kiri (ingl transactional email) – konkreetsele adressaadile suunatud automatiseeritud e-kiri, mis on saadetud tehingu hõlbustamiseks. See on kliendile saadetav tehingu või muu olulise infoga seonduv kiri (nt tellimuse kinnitus, ettevõtte teavitused teenuse kohta jne), mis peab kliendile kohale jõudma ning mis ei tohiks sisaldada reklaami. 

Automaatne e-kiri (ingl automatic email)ükskõik milline automaatselt saadetav kiri meililistis olijale mingi tegevuse järel või olemasoleva info põhjal (nt tervituskiri, õnnesoovid sünnipäevaks, teavitus müügist jms).

Masspostitus (ingl bulk mail / mass mail) e-posti kampaania, mille käigus saadetakse samasisuline e-kiri suurele hulgale inimestele korraga.

Spämm / Rämpspost (ingl spam) spämmkirjad on soovimatud sõnumid (e-kirjad, tekstisõnumid ja muud tüüpi sõnumid), mis saadetakse enamasti suurele hulgale inimestele korraga. 

Kirjapõhi (ingl email template) korduvkasutatav kirjamall, mida meilikampaaniate loomisel kasutatakse. Kirjapõhjad võivad olla nii tekstipõhised, kujundatud või ka eelvormindatud HTML e-kirjad. 

HTML (ingl lüh Hyper Text Markup Language) – hüperteksti märgistuskeel. HTML-i ja CSS-i kasutatakse e-kirjade ja veebilehtede kodeerimiseks. Mis vahe on veebilehe ja uudiskirja HTML-il, loe siit

CSS (ingl lüh Cascading Style Sheets) – stiilide vormindus, mida koos HTML-iga e-kirjade ja veebilehtede loomiseks kasutatakse.

Kontaktilist / meililist (ingl email list) – e-posti adressaatide nimekiri, millele saadetakse meiliturunduse kampaaniaid.

Külm e-kiri (ingl cold email) – e-kirja vaste nö “külmale kõnele”. See viitab soovimatule e-kirjale (enamasti müügikirjale), mis on saadetud potentsiaalsele kliendile. 

Tervituskiri (ingl welcome email) – tervitava sisuga e-kiri, mis saadetakse uudiskirja saajate listiga liitujale. 

Automaatne kirjajada (ingl drip marketing / drip campaign) – viitab eelseadistatud automatiseeritud e-kirjade seeriale, mis saadetakse aja jooksul inimestele, kes viivad teatud tegevusi läbi. 

Müügitunnel (ingl email funnel) – kasutatakse enamasti, et väljendada uudiskirja saajate listiga liitunu klienditeekonda alates müügivihjest kuni kliendiks saamiseni. 

E-kirja mõõdikud (ingl email metrics) – on erinevad indikaatorid, mis aitavad meilikampaaniate edukust mõõta ja hinnata. On mitmeid erinevaid mõõdikuid, mida tasub analüüsida. Sinna hulka kuuluvad näiteks avamise ja linkidel klikkimise määrad, uudiskirja saajate hulgast lahkunute ja tagasi põrganud e-kirjade arv jpm. 

Avamise määr (ingl open rate) – väljendab e-kirja saajate hulka, kes kampaaniameili avasid. Lisaks kõikidele avamistele saab jälgida ka unikaalseid avamisi.

Unikaalsed avamised (ingl unique open rate) näitavad ära mitu inimest on kirja avanud samal ajal, kui kõik avamised näitavad ära kõiki meili avamiste arvu, mis on konkreetse meili kohta sooritatud (ühe inimese puhul võib avamiste arv olla mitmekordne).

Klikkimise määr (ingl click rate / click-through rate) – E-kirjas sisalduval lingil klikkijate % e-kirja saanute hulgast. Teiste sõnadega kõikide e-kirja kätteaanud adressaatide hulgast nende e-kirja saajate protsent, kes kirja avasid ning klikkisid mõnel e-kirjas sisalduval lingil. 

Läbiklikkimise määr (ingl click through rate) E-kirjas sisalduval lingil klikkijate % e-kirja avajate hulgast. Teisisõnu kõikide e-kirja kätte saanud adressaatide hulgast nende e-kirja avajate protsent, kes lisaks e-kirja avamisele klikkisid mõnel e-kirjas sisalduval lingil.  Loe rohkem postituste statistika kohta siit

Konversioonimäär (ingl conversion rate) – väljendab nende kirjasaajate hulka, kes saadud meiliturunduse kampaanias mingi konkreetse tegevuse läbi viivad (nt sooritas ostu, registreeris end üritusele jne). 

E-kirja sisuloome (ingl e-mail copywriting) – viitab meili tekstile nii e-kirja sisu osas kui ka pealkirjas ja eeltekstis. 

H1 (Heading 1) – Meili sisu kirjutades viitab H1 enamasti pealkirjale, mis on reeglina e-kirja sisus kõige suurema vorminguga tekst. 

Piltide blokeerimine (ingl image blocking) – Meiliklientide seadistus, mis keelab piltide kuvamise saabuvas kirjas automaatselt. Piltide kuvamist saab üldjuhul eraldi lubada või siis vastava meilikliendi seadistusi muuta.

Hüljatud ostukorvi e-kiri (ingl abandoned cart email) – e-kiri või e-kirjade seeria, mis saadetakse klientidele, kes on toote või teenuse oma ostukorvi lisanud, kuid ei ole ostu vormistanud. Hüljatud ostukorvi e-kirjad saadetakse automaatselt, et veenda e-kirja saajat ostu lõpuni vormistama.  Loe lähemalt hüljatud ostukorvide kohta siit

Dünaamiline ehk personaliseeritud sisu (ingl dynamic content) – Dünaamiline e-kirja sisu, mida kuvatakse igale kliendile lähtuvalt tema andmetest, eelistustest või käitumisest.

Meiliturunduse kampaania ülevaade (ingl email brief) – dokument, mis sisaldab kõiki planeeritava e-kirja kampaania põhiaspekte. Siia hulka kuuluvad mh sisu, publik, käivitamise kuupäev, pealkiri, saatja nimi jpm.  

Saatja nimi / kellelt (ingl sender name / from name) – nimi, mida kuvatakse kirja saaja postkastis, et näidata, kes on kirja saatnud. 

Eeltekst (ingl preheader text) – Eeltekst on lühike tekst, mida kuvatakse enamasti e-kirja saaja postkastis pealkirja järel. Kirjapõhja koostades saad oma postitusele preheaderi ehk eelteksti lisada. See võiks kirja saajale anda lühikese ülevaate kirja sisust.

Eelvaate tekst (ingl preview text) – tekst, mida kuvatakse e-posti sisendkaustas pärast meilipealkirja. Loe eelteksti ja eelvaate kohta täpsemalt siit

Vastuse aadress (ingl reply address) – meiliaadress, kuhu saadetakse e-kirja vastused. 

Sotsiaalmeedia riba (ingl social media bar) – e-kirja osa, millel enamasti kuvatakse sotsiaalmeedia ikoone, mis on seotud konkreetsete sotsiaalmeedia kontodega. 

Uudiskirjadest loobumise link (ingl unsubscribe mechanism) – võimaldab e-kirja saajal igal ajal edasisest e-kirjade saamisest loobuda. 

Uudiskirjast loobumise leht (ingl unsubscribe page / opt-out page) – veebileht, kuhu e-kirja saajad suunatakse, kui nad e-kirjas sisalduval uudiskirjast loobumise lingil klikivad. 

Maandumisleht (ingl landing page–  veebileht, millele meili saajad suunatakse, kui nad e-kirjas sisalduval lingil klikivad. 

Taaskaasamise kampaania (ingl win-back email) – e-kiri või e-kirjade seeria, mille eesmärgiks on passiivsed uudiskirja saajad taas aktiivseks muuta. 

Vabanduskiri (ingl apology email– Eksimine on inimlik! Vabanduskiri (ka “ups e-kiri”) on meil, mis saadetakse juhul, kui esialgse kampaania e-kirjaga midagi valesti läheb. Näiteks kasutatakse vale sihtrühma, saadetakse vale pakkumine vms. Loe täpsemalt, kuidas vabanduskirju luua

Gmaili pakkumiste vaheleht (ingl Gmail promotions tab– Gmail tutvustas mõnda aega tagasi sisendpostkasti vahelehti, et sissetulevaid e-kirju automaatselt sorteerida. Gmaili pakkumiste vaheleht sisaldab turundusmeile. Gmaili pakkumiste vahelehe kohta võid siit täpsemalt lugeda

Sihtgrupp (ingl target audience) – e-kirja saajate rühm, konkreetne meililist või segment, kellele meiliturunduskampaania saadetakse. 

Liidestused ehk integratsioonid (ingl email integrations) – võimaldavad ühendada erinevad tööriistad või süsteemid, et luua sujuv sünkroonimine, andmete vahetus või meiliturunduse protsess.