Meililist ja tellijad

Mõista sihtkliente nende meiliturunduse analüütika taktikate abil

Jaga

Paljud leiavad, et e-maili turundus on efektiivseim ja kõrgeima investeeringu tootlusega (ingl ROI- return on investment) turundusstrateegia. Ja tead mis? See on tõsi.  

Meiliturunduse käppa saamine pole aga tingimata lihtne.  Et oma meiliturunduse strateegia tulemuslikkust parandada, tuleb esmalt küsimärgi all olevad kitsaskohad elimineerida. 

Eesmärk on investeerida õigetesse vahenditesse, panna paika selged sihid ja võtmemõõdikud (ingl KPI- key performance indicator) ning jälgida õiget statistikat, et kampaania tulemuslikkust pika aja jooksul hinnata. 

Kuigi meiliturunduse analüüsimine võib tunduda keeruline ja igav, on see edu saavutamiseks vajalik. 

Tasub aga meeles pidada, et see ei tugine vaid mõõdikutel ja statistikal. Et e-maili turundusest tõepoolest aru saada, pead esmalt oma kliente tundma õppima. 

Järgnevalt toome välja mõned lihtsad taktikad, mida oma analüüsi sisse viia. 

Analüüsi kasutajate demograafiat ja segmenteeri publikut

Personaliseerimine on üks meiliturunduse alustalasid. Sinu sihtkliendid ei oota üks-suurus-kõigile lähenemisega sisu. Nad eeldavad, et mõistad nende individuaalseid vajadusi ja pakud sellele vastavat kasutajakogemust. 

Üks tõhusamaid viise oma sihtklientide vajaduste täitmiseks on sihtrühmade segmenteerimine. Eesmärk on jagada sinu uudiskirja sisu kitsamateks ja spetsiifilisemateks osadeks. Seda tehes lood paremaid e-kirju, mis sinu publikut edukamalt kõnetavad. 

Üks populaarsemaid segmenteerimise meetodeid meiliturundajate seas on osalusvormi kasutamine. Näiteks kasutajad, kes registreeruvad otse sinu lehel, koondatakse eraldi kategooriasse neist, kes teevad seda Facebooki vahendusel. 

Kuigi selline mõõdik on lihtne ja mugav, ei anna see paraku sihtrühma kohta eriti palju infot. On mitmeid viise, kuidas oma uudiskirja saajate nimekirja efektiivsemalt osadeks jaotada. Üks võimalus on teha seda, lähtudes kliendi:

  • vanusest
  • haridusest
  • soost
  • perekonnaseisust
  • sissetulekust 
  • ametist
  • asukohast

Loomulikult ei tähenda see, et peaksid kasutama kogu eelnimetatud infot. Vali aspektid, mis sinu ärimudeli ja publikuga kõige paremini seostuvad. Sellise segmenteerimise tulemusena saad luua segmente, lähtudes näiteks kontaktide vanusest või soost.

Lisaks võid oma publikut segmenteerida ka psühhograafiliste andmete alusel. Nii saad teha jaotuse, lähtudes kasutajate eelistustest, sirvimise mustritest või varasemates ostudest. Sellist lähenemist tasub kasutada, kui haldad näiteks sisustusteemalist blogi. 

 

Loo ja jälgi kliendi elutsükli e-kirju

See, kuidas oma sihtpublikuga suhtled, sõltub suuresti nende asukohast müügitorus. Kui klient on näiteks alles omandamise faasis, ei ole ta veel valmis sinu juures ostu sooritama. Sellised kliendid tahavad alles sinu brändi ja tooteid tundma õppida. Seetõttu ei ole mõtet nende poole suurepäraseid sooduspakkumisi teele panna.  

Eesmärk on saata õigel ajal õige sõnum õigetele inimestele. Siinkohal tulebki mängu kliendi elutsüklil põhinev turundamine. Teisisõnu – pead analüüsima iga kliendi elutsüklit ja enda sõnumeid vastavalt sellele kohandama. Sellisel viisil pakud klientidele asjakohast ja personaalset kasutajakogemust.  

Kõige väärtuslikum aspekt kliendi elutsüklil põhineva turundamise juures peitub võimaluses luua tõeliselt tugev kliendisuhe. Elutsüklist lähtuvad e-kirjad tõstavad kliendi huvi ning kaasatust, mis on levinud mõõdikud, mida turundusstrateegia hindamisel jälgida. 

Kliendi elutsüklil põhineva meiliturunduse puhul on mõned reeglid, mida tasub järgida. 

Esiteks, tea, sõltuvalt kliendi teekonnast, millal oma e-kiri teele panna. Kui klient on näiteks sinu juures juba ostu sooritanud, võid talle sünnipäeval õnnitluse edastada või teda e-kirjas lojaalsuse eest tänada. 

Teiseks, loo e-kirjad, mis jõuavad kliendini konkreetsel hetkel. Siinkohal tuleks kasutusele võtta ka varasemalt mainitud segmenteerimise reeglid. Eesmärk on analüüsida oma uudiskirja saajate baasi ja koguda nende demograafilisi ja psühhograafilisi andmeid. Loo sellest lähtuvalt ostja tüübid, mis erinevaid kliendigruppe esindavad. Nii saad lihtsal viisil oma sihtklienti visualiseerida ja oma sõnumeid vastavalt kohandada. 

 

Võrdle klikkimiste arvu avamiste arvuga

Mis on kõige olulisem mõõdik, mida oma meiliturunduse analüütikas kasutad? Võime kihla vedada, et selleks on klikkimiste arv. Tõenäoliselt nõustuvad sinuga enamik meiliturundajatest. Uuringute põhjal peab enam kui 70% digiturundajatest klikkimise määra kõige kasulikumaks näitajaks kampaania edukuse määramisel. 

Teine populaarne mõõdik, millele meiliturundajad toetuvad, on avamiste määr. 

Need näitajad ei ütle paraku sinu sihtklientide kohta just palju. Näiteks klikkimiste arv näitab vaid seda, kui mitu inimest sinu e-kirjas sisalduval lingil või CTA nupul vajutasid. Avamise määr näitab kirjasaajate hulka, kes sinu e-kirja avasid, võrreldes kõigi uudiskirja saanute arvuga. Sisuliselt mõõdab see vaid sinu e-kirja teema lahtri edukust.

Parima ülevaate kasutajate huvist ja kaasatusest saad siis, kui võrdled klikkimiste arvu avamistega. Lihtsalt öeldes võrreldakse sellisel juhul unikaalsete klikkimiste hulka unikaalsete avamiste hulgaga. See annab sulle info, kui palju inimesi pärast e-kirja avamist mõnel lingil klikkis. 

Klikkimiste ja avamiste suhe aitab sul sul oma sisu asjakohasust ja kasutajate kaasatust hinnata. Madala näitaja annab teadmise, et enamik sinu kirja saajatest ei leidnud põhjust linkidel või CTA-l klikkimiseks. 

Klikkimiste ja avamiste määra suhte arvutamiseks jaga unikaalsete klikkide arv unikaalsete avamiste arvuga ja väljenda saadud tulemust protsentides. 

 

Meiliturunduse analüütika ei ole vaid lihtne statistika

Meiliturunduse analüütika on keerukas. Lisaks meiliturunduse näitajate analüüsimisele (nt avamiste ja konversioonimäär), pead ka oma kliente mõistma. Eesmärk on teha kindlaks, miks konkreetne meiliturunduse taktika töötab või ei tööta. 

Siinkohal ongi abiks eelnimetatud nipid. Oma sihtklientide mõtteviisist aru saades lood asjakohasemat sisu ning muudad müügivihjed kiiremini klientideks.