Tagasi blogisse

KampaaniadMeiliturundusUudiskirjaga liitujad

Sissejuhatus uudiskirjaga liitunute hindamisse

Üks suurim meiliturundusega kaasnev boonus on andmed, mida kampaaniate käigus koguda saab. See info annab võimaluse oma kontaktide kohta rohkem teada saada ja tulevasi kampaaniaid vastavalt optimeerida. Andmebaasi kiireks ja efektiivseks hindamiseks tasub sisse viia kontaktide hindamise süsteem. Müügivihjete skoorimine on müügitulemuste täitmisel äärmiselt populaarne abimees, seega tasub sarnast lähenemist proovida ka oma uudiskirjaga liitunute puhul. Seekord räägime lähemalt uudiskirjaga liitunute hindamisest.

1. Meiliturunduse kaasatuse hinnang

Müügivihjete hindamise puhul võetakse enamasti arvesse mitmeid faktoreid ning lähtutakse erinevatest kanalitest kogutud infost. Meiliturunduse kaasatuse hindamine on aga oluliselt fokusseeritum. Nagu nimetusest nähtub, on meiliturunduse kaasatuse hinnang näitaja, mis võtab arvesse uudiskirjaga liitunute kaasatust sinu poolt saadetud turunduse e-kirjadega. 

Meiliturunduse kaasatuse hindamine peab olema paindlik – kaasatuse punkte lisatakse või võetakse ära, lähtudes kirja saaja tegevusest või tegevusetusest, pärast e-kirja saamist. Hindamismudelid võivad erineval viisil toimida. Mõned kaasatuse näitajad saavad reaalse numbrilise väärtuse – näiteks nullist sajani. Teiste puhul rakendatakse “kuum-soe-külm” või 5-tärni lähenemist. 

Müügivihjete hindamine võib sisaldada erinevaid mudeleid, lähtudes demograafiast, sotsiaalsest kaasatusest, käitumuslikust infost jne. Seekord keskendume aga rohkem uudiskirjaga liitunute hindamisele. 

2. Uudiskirjaga liitunute hindamise plussid

Uudiskirjaga liitunute hindamine on väga efektiivne viis, mille abil meiliturunduse tulemuslikkust tõsta. Hea hindamissüsteem võib aidata nii sinu avamiste, klikkimiste kui konversioonide määra tõsta. 

E-kirja saajate järjestamine lähtuvalt nende tegevusest või tegevusetusest, aitab teha otsuseid, mis sinu tulevaste kampaaniate edukust tõstavad. Enne, kui punkte jagama hakkad, tasub aga paika panna, mis on sinu jaoks kõige olulisem info, mida aluseks võtta soovid. Kaasatuse hindamine aitab paika panna potentsiaalse sihtimise strateegia, et edaspidiseid sõnumeid ja segmenteerimist kavandada. 

3. Kust alustada?

Üldiselt on kampaaniat planeerides oluline konkreetse kampaania eesmärgid selgelt paika panna. Sarnaselt, vajad ka edukaks uudiskirjaga liitunute hindamiseks spetsiifilisi reegleid ja eesmärke. Vaata üle oma tulevased kampaaniad ja pane paika tegevused, mida oma kirja saajatelt ootad. Seejärel määra iga tegevuse tegemise / tegemata jätmise mõju kampaania edukusele: kuidas iga eraldiseisev tegevus mõjutab kontakti hinnangut või kuum-soe-külm staatust? 

Ära unusta otsustada, kas tahad kontaktide kogutud hinnangutele aegumise tähtaja määrata. Pane ka iga tegevuse olulisus paika – see aitab sul edaspidi iga tegevuse tegemise / mitte tegemise eest täpselt punkte anda.

Analüüsi praegust kontaktide käitumist – milliste tegevustega kaasneb enim konversioone? Milline käitumine toob suurema tõenäosusega parimad tulemused? Võta seda nii: milliste tegevuste eest tahad oma kontakte punktidega premeerida ja milliste eest neid punktidest ilma jätta?

4. Jaga punkte

Kui oled hindamise plaani paika pannud ja tead, millised tegevused on kõige väärtuslikumad, võid hakata nende eest punkte ja hinnanguid jagama. Alusta kampaania kaasatuse hinnangutest. Näiteks:

  • Uudiskirjaga liitunu avab e-kirjal: + 2 punkti
  • Uudiskirjaga liitunu klikib kirjasisestel linkidel: + 5 punkti

Seejärel laienda oma hindamissüsteemi, võttes arvesse mitmekordsed avamised ja klikkimised. Uudiskirjaga liitunu hindamine ei tohiks lõppeda sinu e-kirjas tehtud tegevustega. Proovi ka maandumislehel läbi viidud tegevusi jälgida ning neid punktide jagamisel arvesse võtta. 

Anna erinevate e-kirja tüüpide puhul hinnanguid erinevalt (nt tehingulised vs turunduslikud jms). Võid punkte anda ka muude meiliturundusega seotud tegevuste eest: 

  • Uudiskirjaga liitumine (registreerumine, osalusvormi kaudu andmete uuendamine jne)
  • E-kirja edastamine (juhul, kui oled pannud paika süsteemi, mille abil edastamisi / soovitusi jälgida)
  • Veebivormi täitmine (näiteks tasuta faili alla laadimine, lisainfo küsimine, üritusele registreerimine jne)

5. Punktide aegumine

Nagu varasemalt mainitud, tasub mõelda ka punktide kehtivusaja peale. See on väga hea strateegia, mille abil kontakte veelgi täpsemalt hinnata. Kujutame näiteks ette, et keegi avab sinu e-kirju väga aktiivselt ja kogub selle eest stabiilselt punkte, kuid ei tee kunagi ühtegi muud sammu, et reaalselt kliendistaatusesse jõuda. Sellised kontaktid ei pruugi olla sama väärtuslikud, kui need, kes koguvad punkte muude tegevuste kaudu. 

Võta veidi aega, et olukorrale adekvaatne hinnang anda ning punktidele mõistlik kehtivusaeg määrata. Iga äri on erinev – erinevate valdkondade klientidel on erinevad elustiilid ja ostmisharjumused (B2B klient võib näiteks enne ostuotsuse tegemist oluliselt rohkem aega vajada, kui keegi, kes lihtsalt väikest tarbeeset soetada soovib). 

Siin on näide punktide aegumise reeglist:

  • E-kirja avamine annab 2 punkti. Punktid aeguvad nelja kuuga.
  • Lingil klikkimine annab 5 punkti. Punktid aeguvad kuue kuuga.

 

6. Punktide ära võtmine

Mõtle sellele, mis võib viia punktide vähendamiseni. Näiteks suhtluskanalite või e-kirjade saamise sageduse vähendamine kontakti poolt võib viia punktidest ilma jäämiseni. Võta soovi korral näiteks lugemise aega arvesse ( kiire pilk, sirvimine, lugemine). Kui kontakti lugemisaja skoor langeb, on aeg mingi hulk punkte koguskoorist lahutada. 

Sinu CTA-nuppude ignoreerimine võib samuti punkte vähendada. Kujuta ette, et saatsid e-kirja, mis suunas adressaate midagi alla laadima. Kontakt aga ei teinud seda ja kaotab seetõttu näiteks 5 punkti oma skoorist.

Uudiskirjaga liitunute hindamine aitab eesmärkideni jõuda

See oli kiire ülevaade, kuidas uudiskirjaga liitunute hindamine käib. Korrektselt sisse viidud hindamissüsteem aitab sul edukalt oma meiliturunduse strateegiat hinnata. Kuigi kontakti hinnang ei ütle sulle täpselt, mis toimib ja mis mitte, annab see siiski hea ülevaate, tuvastamaks potentsiaalseid probleeme või avastamaks edu saladusi.