Disain meiliturunduses: tüpograafia kunst

Jaga
Pildi allikas: Unsplash

Tüpograafia on kirjasõna loomise ja esitamise kunst: teksti asetus, selle stiil ja suurus. Turunduse digitaliseerimisega on tüpograafia muutunud väga oluliseks nii online– kui ka offline-meediumite jaoks. Seekord vaatame lühidalt üle turundusmeilide tüpograafia võimalused. Kas see on midagi, millele peaksid tähelepanu pöörama?

 

Tüpograafia psühholoogilised aspektid

Teadlased on uurinud ühendusi tüpograafia, tarbija mälu ja bränditaju vahel ning leidnud kokkupuutepunkte semantiliste seostega, näiteks assotsiatsioonid elegantsi, õrnuse või uudsusega. Kui soovid rohkem teada saada, heida pilk peale M.S. McCarthy ja D.L. Mothersbaugh analüüsile tüpograafiliste tegurite mõjust reklaamipõhisele veenmisele. Lisaks on T. L. Childers ja J. Jass täiendavalt uurinud kirjatüübi semantilisi seoseid.

Üha rohkem ettevõtteid kaasab oma turunduskomplekti aktiivselt ka meiliturundust. Pole üllatav, et meiliturundajatele esitab inimeste tähelepanu pärast konkureerimine pidevat väljakutset. Seetõttu on turundajate ülesandeks leida viise, kuidas silma paista, tähelepanu tõmmata ja saavutada soovitud kaasatus. Seega uurime lähemalt trükikunsti e-kirjas: mida saab teha tüpograafiliste komponentidega, et aidata koostada paremaid ja kaasahaaravamaid turundusmeile.

Fondid meiliturunduses

Tänapäeval on ohtralt fonte, mida disainerid saavad kasutada. Ning jah – ka e-kirjade koostamisel saab kasutada erinevaid fonte. Aga milles seisneb konks? Meiliturundajad juba mõistavad, et e-kirjadega ei pruugi asjad kunagi nii lihtsad olla. Näeme Internetis kasutatavat tohutut valikut ilusaid, ainulaadseid ja loomingulisi fonte. Aga kui räägime fontidest meiliturunduses, peame mõistma erinevust veebifondide ja veebiturvaliste fontide vahel.

 

Veebifondid

Veebiturunduses kasutamiseks on saadaval nii palju erinevaid fonte, mis võivad olla tõeliselt meeldejäävad ja omanäolised. Neid salvestatakse tavaliselt veebis ja hangitakse selliste portaalide kaudu nagu Google Fonts või My Fonts. Antud kohandatud veebifondid nõuavad asjakohast litsentsi, seega võivad nendega kaasneda lisakulud. 

Ja kuigi sa võid oma e-kirju koostada kohandatud veebifondide abil, näevad meilisaajad enamikul juhtudel fonte, mis on neile oma meiliteenuse pakkujate kaudu saadaval. Kohandatud fonte kasutada võib olla küll ahvatlev, kuid turvalisem on siiski valida fondid, mis ühilduvad Outlooki, Gmaili ja teiste populaarsete meiliteenuse pakkujate poolt kasutatavate fontidega.

E-kirjades olevaid veebifonte võib pidada pigem toredaks boonuseks, aga mitte asjaks, mis sul peab ilmtingimata olemas olema. Veebifondid võivad potentsiaalselt aidata täiustada sinu meilisõnumit ja edastada brändi häält paremini kui veebipõhised fondid. Litmusel on näiteks koostatud suurepärane tabel, milles tuuakse üksikasjalikult välja veebifontide olemasolu erinevate meiliteenuse klientide puhul. Kui soovid tõesti kohandatud fonti valida, määra kindlasti varuvalikud ja testi, testi, testi!

 

Veebiturvalised fondid

Veebiturvalised fondid näevad tavaliselt nii sinu kujundatud meilis kui ka adressaadi postkastis samasugused välja. Need on olemas peaaegu igas seadmes ja kõikide meiliteenuse pakkujate puhul. Sinna hulka kuuluvad sellised tuntud fondid, nagu näiteks Times New Roman, Georgia, Arial, Helvetica ja Verdana. Eelnimetatud fonte peetakse enamasti turvalisteks fontideks ka meilide puhul. Teisisõnu, kui kasutad nende asemel hoopis kohandatud fonti, võib see langeda tagasi meilikliendi vaikefondile – näiteks Gmaili puhul Ariali või Apple Maili puhul Helvetica fondile.

Vaatamata sellele, et neid peetakse turvalisteks fontideks, ei toimi kõik neist valikutest e-kirjades hästi – mõned fondid ei ole lihtsalt silmadele kerged vaadata. Nende lugemine võib osutuda keeruliseks ja seetõttu võivad need mõjutada ka sinu meilitulemusi (sama kehtib kohandatud veebifontide kohta!).

 

Millega fondi valimisel arvestada

Fontide valimisel mõtle oma kaubamärgile, tellijatele ja fondi loetavusele. Erinevad kaubamärgid kasutavad erisuguseid fonte. Kasutades oma e-kirjades veebiturvalisi fonte, proovi tuvastada, millise stiil on sinu kaubamärgi fondile kõige sarnasem. Järjekindlus konkreetse fondi kasutamisel aitab luua semantilisi seoseid, kuna lugejatele hakkab sinu meilisõnumite välimus ja nendes sisalduv tunne tuttavlikuks muutuma.

Mõtle ka sellele, mis on sinu lugejaskonna eelistused – milline on sinu publik? Kas sihid mõnda kindlat vanuserühma? Võib-olla mõjutaks see teadmine sinu turundusmeilides olevate fontide valikut. Pea meeles, et e-kirju saab avada ja lugeda erinevates seadmetes – alates suurtest arvutiekraanidest kuni pisikeste mobiiltelefonideni. Kas sinu poolt valituks osutunud font mõjutab su e-kirjade loetavust? Kas tellijad saavad kirja probleemideta läbi lugeda? Meilifondid peaksid olema hõlpsasti loetavad ja hästi kuvatavad erinevate seadmete ja meiliteenuse kasutajate puhul.

 

Su valikud ei ole meilifondiga piiratud

Ei saa vastu vaielda sellele, et kirjapandud tekst on e-kirjas oluline. Mõne meiliteenuse kasutaja puhul on e-kirjades sisalduvad pildid vaikimisi välja lülitatud, seega sõltub kaasatuse suurendamine sinu poolt kirjapandud tekstist. Kui turundusmeili tüpograafia on hästi planeeritud, võib see julgustada sinu lugejaid pilte alla laadima või klõpsama tegevusele kutsuval nupul, ehk CTA-l. 

Isegi, kui kasutad veebiturvalist fonti, ei tähenda see seda, et sinu e-kiri ei paista silma. Võid mängida ka paljude teiste komponentidega, nagu näiteks:

  • fondi värv;
  • fondi suurus; 
  • fondi paksus;
  • kursiiv; 
  • allajoonitus; 
  • suured tähed; 
  • fondi padding
  • rea kõrgus; 
  • tähtede vahekaugus.

Näiteks saad reguleerida teksti asetust, ridade kõrgust ja isegi tähtede vahekaugust. Katsu leida oma lugejaskonna jaoks sobiv fondi suurus. Mängi suurtähtede kasutamise, allajoonimise või paksus kirjas (bold) märksõnadega. Otsi värve, mis võiksid sinu meiliteksti täiustada. Läbi selliste katsetuste saad avastada seda, mis just sinu lugejaskonnale kõige paremini sobib. Sellegipoolest, ära unusta meili juurdepääsetavust ja häid värvikontraste silmas pidada.

Ära alahinda tüpograafiat meiliturunduses

Kuigi turundajad jätavad mõnikord tüpograafia tähelepanuta, on meili kirjapilt sama oluline, kui meilis sisalduvad kujutised. Mõnel juhul on tekst isegi palju olulisem. Meilifonte kaaludes ära unusta oma lugejaskonna eelistusi. Katsu oma demograafiat mõista, kuid püüa ka kaubamärgile truuks jääda. Ja mis veelgi olulisem – veendu, et sinu tekst oleks kergesti loetav. Kasuta tüpograafia jõudu: erinevaid fonte ja kirjasuuruseid, värve ja rea kõrguseid. Tüpograafia on kunst ning kunst võib olla subjektiivne! Seetõttu testi oma e-kirju parimate tulemuste saamiseks kindlasti erinevate seadmete ja segmentide puhul.