GDPR-i ajalugu ning muud privaatsusnõuded ja meiliturunduse reeglid

Jaga
Pildi allikas: Freepik

Aja jooksul on internetis kehtivad reeglid ja eeskirjad muutunud, et sobituda seda kasutavate inimeste vajaduste järgi. Kui kui internetis hakati teostama tehinguid ja inimesed tegid selle kaudu oste, tekkis probleem. Isikuandmeid – nagu krediitkaardinumbreid, GPS-i asukohti, terviseandmeid, kontonumbreid, telefoninumbreid, aadresse ja muud teavet – oli raske kaitsta. Häkkeritel ja veebiettevõtete töötajatel oli võimalik seda teavet varastada ja sellega pettusi toime panna. Inimeste kaitsmiseks tuli kogu maailmas kehtestada seadused, et nende teave oleks võrgus turvaliselt kaitstud.

Mis on GDPR?

Euroopa Liidus (EL) võeti 2016. aastal vastu regulatiivne seadus nimega isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – General Data Protection Regulation), et kaitsta inimeste teavet veebis. See 2018. aastal jõustunud seadus on maailma karmim privaatsuse turvaseadus! Et ettevõte suudaks hoida oma GDPR-i järgimisel silma peal, peab ta inimeste teabe kaitsmiseks tegema nii mõndagi. Antud seadus kasutab riskipõhist lähenemist, mis tähendab, et see käsitleb esmalt kõige suuremaid riske ja seab need prioriteediks. Privaatsusnõuete kõige olulisemad osad on kõrge riskiga, kuna need mõjutavad otseselt tarbijaid ja ettevõtteid.

Miks on see tähtis? 

GDPR ütleb ettevõtetele, mida nad võivad oma tarbija privaatse teabega teha ja mida mitte. Varasemat seadust nimetati andmekaitsedirektiiviks, mis võeti vastu 1995. aastal ning mis lihtsalt ei kaitsnud inimeste teavet nii, nagu oleks pidanud. 20 aasta jooksul on internetis palju muutunud. GDPR kehtib iga ettevõtte kohta, isegi kui nad ei kuulu ELi. Kui ettevõtted soovivad ELi territooriumil või üldse EL-i kodanikega äri ajada, peavad nad järgima GDPR-i, kuna vastasel juhul võidakse neid trahvida. GDPR-i vastu eksimisest tulenevad trahvid on väga kõrged – maksimaalselt umbes 20 miljonit eurot või kuni 4% ettevõtte ülemaailmsest tulust (olenevalt sellest, kumb on suurem). Seetõttu on GDPR-i järgimine, selle ajaloo tundmine ja muude privaatsusreeglite ja meiliturunduse nõuete mõistmine nii oluline.

GDPR-i järgimine

GDPR on spetsiaalselt loodud andmetega seotud rikkumiste vältimiseks. See võib tähendada kõike – alates mõne üksiku inimese tundlikust teabest kuni miljonite inimeste andmeteni, mida häkitakse. Sellistel juhtumitel on tegelikud ja tõsised tagajärjed. Kõige olulisemaks sammuks on tulemüüride ja muude turvameetmete tagamine sinu ettevõtte veebisaitidele, arvutitesse ja mujale, mis teabega kokku puutub. Klientide teabe turvalisuse tagamine on esmatähtis. GDPR-i teine suur aspekt on kliendilt nõusoleku küsimine enne tema teabe kasutamist. Seetõttu on paljudel veebisaitidel hüpikaken, mis küsib, kas külastaja nõustub lehel kasutavate küpsistega. Iga loodud veebisait peab järgima GDPR-ist tulenevaid nõudeid.

Pildi allikas: Freepik

Meiliturunduse puhul tähendab see seda, et pead saama kliendilt loa talle meili saatmiseks. Võid küsida tema meili ja kasutada seda konto kasutajanimena või paluda seda verifitseerimise kinnituse saatmiseks, kuid sa ei saa talle ilma nõusolekuta reklaammeile saata. Meiliturundaja kohustus on kliendile hästi täpselt ära seletada, milleks tema andmeid kasutatakse. Turunduskirjade saatmiseks jaoks peab isik oma eraldi nõusoleku andma ja info tehinguliste kirjade kohta tuleb lisada kasutustingimustesse. Valiku turunduskirjade osas peab isik ise langetama – see tähendab seda, et ta peab ise märkima linnukese vastavasse kasti, mis ei tohi olla eeltäidetud. Küsi kliendilt, kas ta tahab saada vaid tehingulisi e-kirju või lisaks sellele ka uudiskirjasid. Kui klient nõustub vaid privaatsuse ja andmekaitse tingimustega, siis võid talle saata ainult tehingulisi e-kirju. GDPR-i järgimine ei ole alati nii lihtne, kuid oluline on järgida reegleid nii ettevõtte kui ka tarbijate heaolu nimel.

Uudiskirjast loobumine

Üks tähtsamaid meiliturunduse reegleid on see, et inimesel peab olema alati võimalus uudiskirjast loobuda. Nõusoleku tagasivõtmise võimalust nõuavad kõik platvormid ja ükski platvorm ei luba enam kirja välja saata, kui seda õigust pole märgitud. Veendu, et igas sinu e-kirja jaluses on hästi nähtav ja leitav uudiskirjast loobumise link. Juhul kui klient võtab ise sinu ettevõttega ühendust, avaldades oma andmete kustutamise soovi, pead tagama võimaluse kustutada kõik temaga seonduvad andmed oma andmebaasist. Nendeks andmeteks on kliendi nimi ja meiliaadress ning mis tahes muu info, mida tema kontoga seoses salvestatud on.

Meililistide müümine ja kontaktide otsimine

On teada, et ostetud listide kasutamine ei ole kõige otstarbekam samm meiliturunduses edu saavutamiseks. Samal viisil on meililistide edasimüümine riskantne samm. Kui meililistiga liituja tellib sinu uudiskirja, siis annab ta selle nõusoleku konkreetselt sinu ettevõttele. Müües oma listi edasi, ei kuulu selle adressaatide antud nõusolek tegelikult listi uuele omanikule, seega on GDPRi järgi listide müümine ebaseaduslik. Sellest saab ümber vaid juhul, kui saada kliendi eraldi nõusolek liitumisvormi kaudu, kus ta lubab, et talle saadaksid reklaamkirju ka teised ettevõtted. Vaatamata sellele, on listidega kauplemine nii sinu B2C brändi imidži kui ka klientide rahulolu jaoks samm, millest tasuks hoiduda. B2B puhul võime leida väikese erandi. Kui sinu poolt teise firma esindajale saadetud kiri on asjakohane ning adressaadi meiliaadress on ettevõtte leheküljel või mujal avalikult üleval, siis võib saata sellele aadressile ka eelneva nõusolekuta e-kirja välja. 

Teised meiliturunduse reeglid

GDPR-i ning muude privaatsusnõuete ja meiliturunduse reeglite tundmaõppimisel on kliendi teabe kaitsmine kõige olulisem osa. Lisaks põhifookuses olevale GDPR-ile on olemas ka teisi eeskirju, mis kaitsevad kliendi huve. On oluline, et tarbijal oleks kogu vajalik teave, enne kui ta otsustab oma isikuandmeid jagada. Näiteks ei tohi ettevõte kliendile e-kirjas valetada, et püüda teda ostu sooritama panna. Samuti ei tohi ettevõte kasutada eksitavaid e-posti aadresse ega teemaridu. Isegi kui ettevõte palkab oma meiliturundusega tegelemiseks mõne teise firma, vastutab ettevõte ikkagi nõuetele vastavuse eest. Tegelikult vastutavad sel juhul mõlemad ettevõtted. Seega on ka kolmandate osapoolte ettevõtted vastutavad.

Miks kasutada meiliturundust?

Näib, et meiliturunduses on GDPR-i järgimiseks palju reegleid. Tegelikult on GDPR-i privaatsusnõuete järgimine lihtsam, kui esialgselt võib tunduda. GDPR-i ajaloo ning muude privaatsusnõuete ja meiliturunduse reeglite tundmine aitab sul selles üsna kergelt orienteeruda. Samuti on meiliturunduse eelised seda kõike väärt! Turundusmeilide saatmiseks on lõputult võimalusi. Võid saata uudiskirju, sooduskoode, asjakohaseid meeldetuletusi ja palju muud. Atraktiivsete ja põnevate meilide saatmine võib olla suurepärane viis kutsuda inimesi vaatama, millega sinu ettevõte tegeleb ja miks nad peaksid sellest osa saama. Peaaegu kõigil on meiliaadress olemas – olgu see siis kontode kinnitamiseks, töömeilide saatmiseks või sõprade ja perega suhtlemiseks. Lisaks on meilimaailm koht, kus inimesed tegelevad kaubanduse jm äriga. Nad jälgivad oma saadetise teekonda, kontrollivad kohtumiste juhiseid või leiavad ostude kviitungeid. Meiliturundus on ideaalne vahend nende inimeste kõnetamiseks, kes tarbivad erinevaid tooteid ja teenuseid regulaarselt.

Pildi allikas: Freepik

Meiliturundus sinu ettevõttele

Kuigi GDPR-i järgimine võib alguses tunduda keeruline, on seda tegelikult lihtne mõista ja selle järgi oma ettevõttes olevaid juhiseid määrata. Kui reeglid on juba paigas, on neid kerge edaspidi jälgida. Mõned igapäevase töö aspektid võivad sinu meiliturundusele küll aga väljakutseid pakkuda. Ettevõtte hõivatud töötajatel ei ole alati aega kujundada, ette valmistada ja välja saata oma uudiskirju ja teisi meile. Partneri leidmine, kes aitab kujundada kauneid ja pilkupüüdvaid e-kirju, teha tehnilised üksikasjad selgeks, inspireerida sisuloomet ja võimaldada e-kirjade regulaarset saatmist, on sel juhul ülioluline. Aitame sinul ja sinu ettevõttel teha seda, mis teile kõige paremini sobib, järgides samal ajal kõiki privaatsusnõudeid. Meiliturunduse kampaania loomine võib tegelikult kujuneda üsna vaevatuks ettevõtmiseks, milles võid püsida rahulik, teades, et sinu partnerettevõte järgib ülimalt olulise GDPR-i nõudeid.