Juhendid

Vaheala lisamine elementide vahele

Kuidas lisada vaheala kirjapõhjas elementide vahele?

Kui soovid kirjapõhjas erinevate elementide vahele ruumi jätta, saab nende vahele vaheriba lisada.

  1. Vajuta alumises vasakus nurgas olevat “+” märki ning vali täislaiuses küljendusriba.
  2. Lohista see nende plokkide vahele, kuhu vaheala tekitada soovid.
  3. Lohista loodud tühja ploki sisse vasakult elementide valikust “Vaheala” element.
  4. Reguleeri vaheriba laiust, tirides noolekese abil riba kas laiemaks või kitsamaks.

Vaheriba saab lisada ka otse elemendi alla või üles, loomata selleks uut täislaiuses küljendusrida. Vajuta plussmärgil ning tiri vaheala otse soovitud elemendi külge.

Vaheriba lisamisega saab kujundada ka kirjapõhja välimust. Plokkidest koosneva uudiskirja mulje loomiseks võid lisada taustaga sama värvi vaheribad.