Juhendid

Levinumad veateated

Ajutised veateated

Number neljaga algavad veateated tähistavad ajutist probleemi.

Mõned näited:

422 Postkast on täis või kiri on mahult liiga suur.

431 Kettal pole piisavalt ruumi või faili ülekoormus liialt suurt (nt mahukas fail manusena kaasas).

441 Kontakti meiliserver ei vasta. Ajutine serveri probleem.

444 Sama, mis 544 – suunamine ebaõnnestus, aga ajutiselt (544 on jäädavalt).

450 Saadetud kirja ei võeta vastu: postkast pole saadaval (võimalik põhjus – käimas on serveri hooldustööd).

471 Meiliserveri viga.

Püsivad veateated

Number viiega algavad veateated võivad olla põhjustatud mitteeksisteeriva emaili, domeeni või saaja serveri tõttu.

Mõned näited:

500 Väga laiahaardeline veateade. Seda võib põhjustada saaja serveri vale seadistus, mõne SMTP käsu mitte lubamine, käsu vale süntaks jne.

510 Vigane e-posti aadress.

511 Sama, mis 510 – vigane e-posti aadress.

512 Probleem e-posti aadressiga – võimalik, et e-posti aadress on vigane või ei eksisteeri.

521 Postkast on deaktiveeritud.

522 Postkast on pikka aega täis olnud ja tegu võib olla hüljatud postkastiga.

523 Kirja maht suur, ületab serveri limiidi suurust.

532 Server ei võta kirjasid vastu (võimalik põhjus – saaja serveri suur koormus, hooldustööd või saatja serveri halb reputatsioon (selliseid piiranguid kehtestab nt. IronPort)).

535 Serveri seadistuse viga.

541 Kiri jäi spämmifiltri taha kinni või saatja serveril ei ole lubatud e-posti aadressile/serverile kirja saata.

544 Saaja serveri sisene suunamine ebaõnnestus (võimalik põhjus – valesti seadistatud e-posti aadressi suunamine).

546 E-posti aadress on suunamiste “nõiaringis”. St. suunamised on nii seadistatud, et kiri jõuab tagasi algsele saajale, mis üritab uuesti edasi suunata.

550 Postkast kättesaamatu, sellist e-posti aadressi pole olemas.

571 Sama, mis 541 – kiri jäi spämmifiltri taha kinni või saatja serveril ei ole lubatud e-posti aadressile/serverile kirja saata.

Smaily spetsiifilised teatekoodid

0 Kontakt pole ühtegi veateadet saanud.

200 Kiri on edukalt kohale toimetatud.

1001 Kontakt märkis end viimases kirjas lahkunuks.

1002 Kontakt märkis kirja rämpspostiks.

Postituse statistikas kuvatavad veateated

Klassifikatsioon
bad-content Server ei võtnud kirja vastu, sest sisu või saatja-aadressi on varasemalt seostatud rämpspostiga.
bad-relay Serveripoolne ajutine viga või vale seadistus, mille tõttu ei ole võimalik kirja vastu võtta.
blocked Kirja saatmine Smailyst (või ka kõikidest teistest sarnastest teenustest) on blokeeritud.
client-error Smaily-poolne viga või vale seadistus.
expired Kirja kohaletoimetamine on võtnud rohkem kui 2 päeva ning edasisest proovimisest loobuti.
mailbox-disabled Kirja saaja postkast on välja lülitatud või inaktiivne.
mailbox-full Kirja saaja postkast on täis.
mailbox-unknown Kirja saaja postkasti ei ole olemas.
rate-limit Tunni/päeva saatmismaht ületatud.
signature-error Valesti seadistatud SPF kirje või vigane DKIM allkiri.
unknown Tundmatu viga.