Juhendid

Standard Books ja Smaily kontaktide sünkroniseerimine

Liidestuse aktiveerimine

Liidestuse aktiveerimiseks avage Standard Booksis seadistus: Üldine moodul > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused.

Kliki Smaily teenuse real nupule “aktiveeri”.

Avanenud aknas tuleb täita teie Smaily keskkonna informatsioon. Andmed leiate Smaily veebikeskkonnas. Logige oma Smaily kontole ning kliki menüüribal enda kasutajanimel > Seaded > Liidestused.

Täida Standard Booksis järgmised väljad:

 • Aadress (Host) – teie Smaily keskkonna url ehk veebilink. Näide: ettevote.sendsmaily.net (Tegemist on igal ettevõttel/kasutajal erineva aadressiga)
 • Kasutajatunnus – Smaily API kasutajanimi (Username)
 • Salasõna – Smaily API salasõna (Password)

Smaily API kasutaja ja parooli saad luua Creating API user juhendi abil.

Kui aktiveerimise aken on täidetud, vajutage nupule Aktiveeri.

Seejärel “E-teenuste seadistuse” aken suletakse. Avades uuesti seadistuse E-teenuste seadistused saate kontrollida lahtrit “Süsteemi teade”. Edukal aktiveerimisel ilmub teade: “Registreerimine õnnestus” ja kellaaeg.

Kontaktide edastamine Smaily keskkonda

Mitme kontakti edastamine

Kui soovite edastada Smaily keskkonda palju kontakte, siis selle jaoks on loodud Books tarkvarasse järgmine hooldus:

moodul Kliendihaldus > Funktsioonid > Hooldused > “Kontaktide andmed Smaily keskkonda”

Avades hoolduse määramisakna ilmuvad järgnevad valikud:

 • Kliendiklass – Saate valida konkreetse kliendiklassi Booksis, mille kontaktid edastatakse Smaily keskkonda.
 • Kliendi klassifikaator – Valides siia kliendiklassifikaatori, edastatakse Smaily keskkonda kontaktid, mille kontaktikaardil on antud klassifikaator lisatud.

Üksiku kontakti edastamine

Kui soovite edastada Smaily keskkonda mõne üksiku kontakti, siis seda on võimalik teha Books tarkvaras kontaktikaardi peal:

Register Kontaktid > kontakti kaart > Operatsioonide menüü > “Edasta Smaily’sse”

Edastatavate väljade seadistamine

Standard Books’is on võimalik seadistada, millistel väljadel olevat informatsiooni saadetakse Smaily keskkonda.

Peale teenuse aktiveerimist edastatakse kontaktikaardilt:

 • E-mail
 • Nimi

Selleks, et lisada välju juurde edastatavate väljade hulka, tuleb kasutada seadistust moodulis Kliendihaldus >Seadistused > Smaily päringu väljad

Seadistuses on täidetud standardis kasutusel olevate väljade informatsioon. Selle jaoks, et lisada endale sobivaid välju juurde tuleb tulbad täita vastavalt:

 • Smaily väli – Kasutaja sisestab veergu endale sobiva välja nime, mida hakkab Smaily keskkond kasutama.
  (Väli ei pea olema Smaily keskkonnas eelnevalt loodud. Päringuga luuakse uued väljad, kui need Smaily keskkonnas puuduvad).
 • Kontakti väli – Kasutaja valib veergu Standard Books’i kontaktikaardi välja.
  (Kasutades klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER või alustades veerus kirjutamist, mille peale Standard Books pakub kontaktikaardil leiduvaid välju).
 • Tüüp – Kasutaja saab valida, kas Smaily keskkonda edastatakse valitud välja sisu või seotud kaardilt kirjeldus.
  (Näiteks kliendiklassi puhul on võimalik Kliendiklassi koodi asemel edastada Kliendiklassi nimetus.)
 • Objekti/Klassifikaatori tüüp – Vabatahtlik seadistus. Objekti/ Klassifikaatori tüübi kaudu saab edastada mingit kindlat tüüpi Objekte või klassifikaatoreid Smaily andmebaasi erinevatele väljadele.
  (Näiteks: Kui kontakti kaardil on eraldi Klassifikaatorid piirkondade (Klassifikaatori tüüp: PIIRK) ja Kliendi EMTAK koodi kohta (Klassifikaatori tüüp EMTAK), siis saab seadistusse lisada Smaily välja nime Piirkond ning siduda selle klassifikaatori välja kaudu klassifikaatori tüübiga Piirkond.)