Analüüs ja statistikaValdkonna ülevaated Smailylt

Statistika, statistika – kas minu meiliturundus on ikka tasemel?

Email marketing statistics by industry
Jaga

Email marketing statistics by industry

On aeg taas üle vaadata, kuidas Smaily platvormi kasutajatel numbritega on – millises valdkonnas on tehtud teadlikku tööd, et avamise ja klikkimise määrad tõuseksid ja põrkumised väheneksid. Käesoleva artikli lõpus leiduvas dokumendis on toome välja viimase nelja aasta statistika Smaily kasutajate seas, tegevusvaldkondade kaupa. Otsi üles enda tegevusala ja vaata, kas oled konkurentide keskmisest parem!

Mida ja kuidas me analüüsisime

Jagasime statistika kolme suuremasse valdkonda: kaubandus, teenused ning vaba aeg ja kodu. Igas valdkonnas on omakorda alamkategooriad, et saaksid end võimalikult hästi positsioneerida. Vaatasime järgmiseid statistikuid: avamise määr, klikkimise määr, läbiklikkimise määr (CTR), meililistist väljumise määr, põrkemäär ja kaebuste määr. Igas alamvaldkonnas näed näitajate muutumist läbi nelja aasta: 2019-2022.

Kiire ülevaade: üldine statistika

Nelja aasta jooksul on kogu Smaily kaudu saadetavate kirjade arv kasvanud peaaegu kahekordseks: aastal 2022 saadeti Smaily kaudu 1 378 759 583 kirja. Keskmine avamismäär on tõusnud, jõudes 2022. aastaks 19,13%ni. Keskmine klikkimise määr on veidi ajas langenud, samuti läbiklikkimise määr. Küll on üha rohkem kirju jõudnud postkastidesse kohale (98,82%) ja meililistist väljumise määr on jäänud läbi aastate samaks (0,05%). 

Alamvaldkondade statistika näited

E-kaubandus

E-kaubanduse valdkonna avamismäär on nelja aasta lõikes tõusnud 17,8% pealt 24%ni. Klikkimise määr on langenud 3% pealt 1,9% peale ja seoses sellega on ka läbiklikkimise määr langenud 7,2% peale. Uudiskirjast loobujaid on rohkem kui varem, 0,18%. Põrkemäär on see-eest kordades vähenenud, olles 2019. aastal 6,5% peal ning 2022. aastal 1,2% peal. Kaebuste arv on varasema 0,01% pealt tõusnud 2022. aastaks 0,06% peale. 

Vaata teiste kaubanduse valdonna alamkategooriate statistikat allalaetavast dokumendist! 

Hotellindus, majutus ja spaad

Hotellinduse, majutuse ja spaade meiliturunduses näeme vaatamata koroonakriisile samuti keskmist avamismäära tõusu 29,3% pealt (2019) 33,1%ni (2022). Keskmine klikkimise määr on vaid veidi kukkunud 4,1% pealt aastal 2019 3,7% peale aastal 2022, kusjuures viimase aastaga on number tõusnud. Läbiklikkimise määr on õrnalt langenud 12,9% pealt 11% peale. Meililistist väljumise määr on langenud 0,4% pealt 0,2% peale. Põrkemäär on kukkunud ligikaudu 6 korda, aastal 2019 oli see 13,4% ja aastal 2022 vaid 2,5%. Kaebuste määr on tõusnud nelja asta lõikes 0,03% pealt 0,06% peale. 

Vaata teiste teenuse valdkonna alamkategooriate statistikat allalaetavast dokumendist!

Mänguasjade ja lastekaupade valdkond

Mänguasjade ja lastekaupade valdkond on nelja aastaga teinud läbi imelise muutuse! Nimelt oli selle valdkonna avamismäär aastal 2019 vaid 11%, mis tegi 2022. aastaks vapustava tõusu 30,6% peale. Ka klikkimismäär on tublisti tõusnud 0,9% pealt 3,0% peale. Valdkonna turunduskirjade läbiklikkimise määr on 9%, aastal 2019 oli see 8,5%. Uudiskirjast loobujaid on 0,2% ja kaebusi esineb 0,04%. Põrkemäär on sarnaselt teiste valdkondadega kahanenud 9% pealt 1% peale. 

Vaata teiste vaba aja ja kodu valdkonna alamkategooriate statistikat allalaetavast dokumendist!

Kokkuvõtteks

Võime olla rahul sellega, et kokkuvõttes viitavad meiliturunduse üldised näitajad üsna rõõmustavatele tendentsidele, väikeste statistiliste erinevustega erinevate valdkondade lõikes. Selleks, et saada ideid oma meiliturunduse tulemuste edasiseks parandamiseks, on soovituslik tutvuda lisaks enda valdkonnale ka teiste valdkondade statistikaga ning analüüsida neis valdkondades ilmnevaid turundusmeilide trende ja taktikaid. 

Eelpool tõime näitena välja välja vaid kolme alamvaldkonna statistika kaubanduse, teenuste ning vaba aja ja kodu kategooriate üldkategooriatest. Laadi alla kogu statistika fail, et näha kõiki teisi valdkondasid ja nende tulemusi. Edukat meiliturundamist ning jätkuvat kasvutrendi! 

↗ Laadi alla statistika PDF!