Juhendid

Automaatika töövood

Kuidas luua automaatika töövooge?

Visuaalse automaatika tööriistaga saad luua automatiseeritud töövooge. Muuhulgas võid muuta kontakti tema varasema käitumise põhjal, saata kontaktidele automatiseeritud uudiskirju ja kinnituskirju ning panna automaatselt teele emailid korduva sündmuse või tegevuse puhul.

  1. Uue töövoo loomiseks mine Automaatikate vahelehele ning vali “Loo uus automaatika”.
  2. Avanenud töövoo loomise keskkonnas saad oma töövoole nime anda.
  3. Kliki “+” märgile, et alustada uue töövoo loomist.
  4. Vali töövoo alustamiseks sobiv päästik. Päästik määrab, milline tegevus automaatika käivitab ning millised tegevused sellele järgnevad.
How to create automation workflows

Vaata täispikka automaatikate koolitust siit.

Päästiku valimine

Vormi postitus
Töövoog käivitub iga kord, kui automaatikaga seotud vormist või API päringust kontakti andmed automaatika pihta postitatakse. Soovitatav kasutada integratsioonide, liitumisvormide ja API päringute puhul.

Opt-in
Töövoog käivitatakse ainult ühe korra – kontakti esmakordsel andmebaasiga liitumisel (opt-in). Opt-in päästikuga automaatikat ei saa siduda kindla vormi või API päringuga. Opt-in automaatika käivitub ükskõik millisest vormist või integratsioonist pärineva kontakti puhul, millele tehakse esmakordne opt-in kontole. Soovitatav kasutada juhul, kui kontol kasutatakse ainult ühte automaatika töövoogu, mis käivitatakse kontakti liitumisel.

Opt-out
Töövoog käivitatakse kontakti lahkumisel andmebaasist (opt-out). Saab muuta peale kontakti lahkumist baasist tema küljes olevaid andmevälju või filtreerida andmete muutumise järgi.

Muudatus
Töövoog käivitatakse kontakti andmete muutumisel (nt käsitsi muutmine, faili importimine, veebivormi postitus jms). Soovitatav kasutada lisaks ka filtreid andmete muutumise järgi.

Postituse ajastus
Töövoog käivitatakse kontakti andmetes määratud kindlal kuupäeval (birthday väli). Ajalise nihkega saab määrata, millal töövoog käivitatakse. See võib toimuda konkreetsel ajal enne või pärast birthday väljas märgitud kuupäeva.

Kirja avamine
Töövoog käivitatakse siis, kui kontakt avab ükskõik millise talle saadetud kirja.

Lingi klikk
Töövoog käivitatakse siis, kui kontakt klikib ükskõik millisel kirjas sisalduval lingil. Soovitatav on lisaks kasutada filtreerimist URLi järgi, et kitsendada töövoogu kindla lingi klikkimise peale.

Tegevuse lisamine

Kui sobiv päästik on valitud, määratakse järgmise sammuna, millised tegevused sooritatakse. Päästiku all “+” märgile vajutades saab valida alljärgnevate tegevuste vahel.

Lahku nimekirjast – Kontakt määratakse kontaktibaasis “lahkunud” staatusesse (unsubscribed).

Ajaline viide – Lükkab järgmise tegevuse kasutaja poolt määratud aja võrra edasi. Valida saab nii minutite kui pikemate perioodide vahel. Ajalisi viiteid saab lisada ka mitme kauba. Sellisel juhul liidetakse kõik viite vahemikud kokku.

Saada sõnum – Kontaktile saadetakse pärast päästiku aktiveerumist või muu määratud tegevuse lõppemist automaatne sõnum.

Kirja pealkirja (subject) kuvatakse saadetava sõnumi pealkirjana. Saatja aadress on e-maili aadress, millelt kiri kontaktini jõuab ja saatja nimi on firma/inimese nimi, kelle poolt kõnealune kiri välja saadetakse. Olemasolevate kirjapõhjade hulgast saab valida kirjapõhja, mida kontaktile sõnumina saata soovite.

Muuda andmeid – Muudetakse kontaktiga seotud lisaväljades olevaid andmeid. Välja näol on tegu selle kontaktiga kaasas oleva lisavälja/parameetriga, milles muudatusi tehakse ning millele uus väärtus antakse.

Filtrid

Filtreeri andmete muutmise järgi – Järgnevaks tegevuseks valitakse konkreetset väärtust omavad kontaktid.

Vali väljade alt kontol olemasolev lisaväli/ parameeter (keel, nimi, asukoht vms). Võrdlustehte ja väärtuse abil määratakse täpsem kontaktide valik.

Filtreeri URLi järgi – Tegevust saab kasutada ainult lingil klikkimise päästikuga. Filtreeritakse kontaktid, kes on määratud lingil klikkinud.
NB! Sisestatud url peab olema sama, mis kirjapõhjas kasutatud url. Vastasel juhul ei läbi klikk filtrit.

Avas kirja – Kontaktid filtreeritakse kirja avamise järgi.
NB! Enne antud filtrit lisa ka “ajalise viite” tegevus.

Ei avanud kirja – Filtreeritakse kontaktid, kes kirja ei avanud.
NB! Enne antud filtrit lisa ka “ajalise viite” tegevus.

Klikkis lingil – Kontaktid filtreeritakse konkreetsel lingil klikkimise alusel.
NB! Enne antud filtrit lisa ka “ajalise viite” tegevus.

Ei klikkinud lingil – Filtreeritakse kontaktid, kes konkreetsel lingil klikkinud ei ole.
NB! Enne antud filtrit lisa ka “ajalise viite” tegevus.

Töövoo käivitamine

Kui oled töövoo loomisega lõpetanud, vajuta üleval paremal “salvesta automaatika”. Töövoog salvestatakse, kuid see ei käivitu koheselt. Automaatika käivitamiseks vajuta automaatika vahelehel soovitud automaatvastaja juures paiknevale nupule “käivita”.

NB! Töövoo nime kuvatakse ainult konto kasutajatele.

Starting the workflow GIF

Automaatika ID

Automaatika ID saad kätte soovitud automaatika URList.

Automation ID example

Vaata automaatikate loomise täispikka koolitust