Juhendid

Kirja sisublokkide personaliseerimine

Kirja sisublokkide personaliseerimine

Kirjapõhjades saab lisaks nimele ja muule lihtsamale infole personaliseerida ka sisublokke. Sõltuvalt, mis info kontaktile Smailys kaasa antud on, saab kirjas kuvada igale kontaktile sisu vastavalt nende keele-eelistusele, kuvada ainult nende valitud tootekategooriaid ja palju muud.

Sellise lahenduse loomiseks, tuleb personaliseeritava sisu ette lisada uus küljenduselement koos HTML sisuelemendiga. HTML elemendi sissa lisa if-lause, mis sõltub soovitud parameetrist ja väärtusest:

{% if parameetri_nimi == "soovitud_väärtus" %}

Kui kontaktil on sama väärtus, mis sellele sisuosale on määratud, siis ta näeb seda uudiskirja osa.

Personaliseeritava sisu lõppu tuleb uue HTML elemendi sisse lisada ka lõpuklausel.

{% endif %}

Sellisel moel saab lisada kirjapõhja palju personaliseeritavat sisu, kuid iga kontakt näeb ainult temale mõeldud osa.

All on mõned näited, kuidas sisu on võimalik personaliseerida.

Näited

Personaliseeritud sisu – personaaltreenerid

Antud näites on igale kontaktile lisatud tema personaaltreeneri nimi kontakti andmetesse. Kirja saaja näeb ainult tema parameetri väärtuses määratud treeneriga seonduvat sisu.

Personaliseeritud tekst – “vaata veebis” mitmes keeles

Antud näites kuvatakse igale kontaktile “vaata veebis” teksti tema enda määratud keeles.

Personaliseeritud sisu – müügiagendid

Sarnaselt personaaltreeneri näitele, on ka siin lahendatud kontaktile määratud müügiagendid parameetrite ja väärtustega. Iga kontakti andmetes on määratud tema agendi info, mida siis kuvatakse kirjas välja.

Personaliseeritud sisu – tootekategrooriad

Antud näites kuvatakse kontaktile välja tema eelistuste järgi tootekategrooiaid. Kui ta on märkinud mitu siis vastavalt valitutele kuvatakse samuti mitu kategooriat. Nii on võimalik luua üks pikem uudiskiri, millest iga kirja saaja näeb ainult enda soovitud osa.

Teksti personaliseerimine API-ga

Nii teksti kui ka muud kirja sisu saab personaliseerida ka API päringuga. Selleks tuleks kogu sisu saata ühes muutujas HTML-na. Näiteks päringus oleks parameetri “notices” andmed kujul:

{
  "notices": "<ol><li>Teie ettevõte on valitud küsimustiku INTRASTAT 2021 valimisse. Küsimustiku esitamise tähtaeg on 10.10.2022Teie ettevõte on valitud küsimustiku INFOTEHNOLOOGIA 2021 valimisse. Küsimustiku esitamise tähtaeg on 10.12.2022</li><li>Teil on tähtajaks esitamata küsimustik PALK 2020. Küsimustiku esitamise tähtaeg oli 10.07.2021</li></ol>"
}

Kirjapõhjas on kuvatud üldine tekst ja personaliseeritav parameeter:

NB! API päringu sisu ei tohi ületada 120KB.