Guides & Tutorials

Dynaamisen sisällön personointi uutiskirjeessä

Dynaamisen sisällön personointi

Voit personoida kirjepohjien sisältöä monin tavoin. Voit personoida kokonaisia uutiskirjeen lohkoja sen perusteella, mistä kontaktisi pitää ja muun tiedon perusteella, jota sinulla on hänestä. Voit personoida sisällön esimerkiksi hänen puhumansa kielen, aiempien tuotevalintojen tai mieltymyksiensä mukaan.

Personointi onnistuu lisäämällä HTML-koodin osan ennen ja jälkeen sen osan sisältöä, jonka tahdot personoida. Lisää ensimmäisen HTML-koodin osaan if-lause:

{% if custom_parameter_name == "value_given" %}

Se tarkoittaa sitä, että jos yhteystiedolla on sama arvo kyseisessä muuttujassa, hän näkee lausetta seuraavan sisällön.

Lisää personoitavan osan lopuksi HTML-koodin osaan sulkemiskomento päättääksesi sisällön personoinnin siihen.

{% endif %}

Tällä tavalla voit lisätä personoitua sisältöä niin paljon kuin haluat.

Alla on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka luoda personoitua dynaamista sisältöä kirjepohjiin.

Esimerkit

Personoidut elementit – personal trainer – lohkot

Tässä esimerkissä Smaily-alustalla on lisätty jokaiseen yhteystietoon heidän personal trainerinsa nimi yhteystiedon tietoihin (muuttujat). Jokaisen yhteystiedon saamassa viestissä on personoitu lohko, jossa on heidän oma nimensä ja personal trainerin nimi.

Personoitu teksti – “katso selaimessa” eri kielillä

Tässä esimerkissä jokaisella yhteystiedolla on omat kielivalintansa, ja he näkevät uutiskirjeen elementit tällä kielellä.

Personoitu sisältö asiakasta palvelleen myyjän perusteella

Tämä esimerkki muistuttaa personal trainer -esimerkkiä: tässä kirjepohjassa näkyy kustomoidut myyjälohkot. Jokainen vastaanottaja näkee ainoastaan häntä palvelleen myyjän lohkon (sen perusteella, mikä muuttuja on lisätty yhteystiedon tietoihin).

Personoitu sisältö – mieltymyksien perusteella näytetyt kategoriat

Tässä esimerkissä yhteystieto on valinnut häntä kiinnostavat kirjakategoriat ja tämä tieto on tuotu Smaily-alustalle. On mahdollista luoda pitkä uutiskirje, jossa kaikki kategoriat ovat esillä, mutta näyttää vastaanottajalle ainoastaan heidän mieltymyksiensä mukaiset kategoriat. Riippuen siitä miten muuttujat ja arvot on lisätty yhteystietoon, on mahdollista näyttää myös useita eri kategorioita.

Tekstin personointi ohjelmointirajapinnan avulla

Voit personoida sisältöä myös ohjelmointirajapinnan (API) avulla. Tässä tapauksessa sinun tulee antaa kaikki personointiin tarvittavat tiedot pyynnön yhteydessä muuttujan avulla. Tässä on katkelma pyynnöstä, jossa “notices” -muuttujaa on käytetty kirjepohjan personointiin:

{
  "notices": "<ol><li>Teie ettevõte on valitud küsimustiku INTRASTAT 2021 valimisse. Küsimustiku esitamise tähtaeg on 10.10.2022Teie ettevõte on valitud küsimustiku INFOTEHNOLOOGIA 2021 valimisse. Küsimustiku esitamise tähtaeg on 10.12.2022</li><li>Teil on tähtajaks esitamata küsimustik PALK 2020. Küsimustiku esitamise tähtaeg oli 10.07.2021</li></ol>"
}

Kirjepohjassa käytetään oletustekstiä ja muuttujaa personointiin. Esimerkki:

Huomio! API-pyynnössä annetun sisällön koko ei saa ylittää 120KB.