Juhendid

Filtrite kasutamine

Segmentide loomine süsteemsete väljade põhjal

Segmentide loomiseks mine menüüribal kontaktide vahelehele ja seejärel kliku “Loo uus filter” nupul.

Süsteemis on vaikimisi väljad, mille põhjal saab filtreid luua. Neid saab kasutada samamoodi, nagu oma kontaktidega imporditud välju. Vaikimisi väljad asuvad filtri loomisel esimese rippmenüü alguses “Süsteemsed väljad” (“System”) all.

E-posti aadress (“E-mail address”) – välja abil saab e-posti aadresse filtreerida. Näiteks saab nii koguda ühte kontaktide segmenti kõik ühe domeeniga e-kirjad. Selleks lisa näiteks tingimus “E-posti aadress sisaldab @smaily.com” (“E-mail address contains @smaily.com”). Nii saab ühte segmenti koguda kõik smaily.com domeeniga aadressid.

Samuti saab selliselt teha segmendi ühest-kahest üksikust e-posti aadressist, lisades tingimuse “E-posti aadress on võrdne test@test.ee” (“E-mail address equals test@test.ee”). Nii on loodud segmendis ainult see konkreetne aadress. Selline variant on hea, kui soovid saata testpostituse segmendile, mis sisaldab vaid sinu meiliaadressi.

Birthday (sünnipäev) – välja abil saab filtreerida kõik kontaktid, kellel on teatud ajal sünnipäev. Sünnipäevad on andmebaasis formaadis AAAA-KK-PP ehk 1990-03-15. Selleks, et luua näiteks segment, mis koosneb vaid kontaktidest, kellel on märtsis sünnipäev, saab kasutada tingimust “Birthday sisaldab -03-” (“Birthday contains -03-“). Aasta ning kuupäeva osa tuleb tühjaks jätta ja lisada vaid kuu (märtsi puhul 03).

Loodud (“Created at”) – kontakti andmebaasi lisamise kuupäev. Antud välja abil leiad kõik kontaktid, kes on konkreetsel kuupäeval esimest korda andmebaasi lisatud. Kuupäevad on andmebaasis formaadis AAAA-KK-PP TT:MM:SS ehk 2020-03-15 10:48:51. Selleks, et leida näiteks kõik 15. märtsil 2020 esmakordselt andmebaasi lisatud kontaktid, tuleb luua filter “Loodud sisaldab 2020-03-15” (“Created at contains 2020-03-14”).

Muudetud (“Modified at”) – kuupäev, millal kontakti andmebaasis muudetud on. Välja abil leiad kontaktid, kes teatud kuupäeval imporditi või kelle andmeid süsteemis muudeti. Kui sama kontakti on mitu korda imporditud, on kontakti muutmise kuupäevaks kõige hiljutisem aeg, kui antud kontakti üles laeti või ta andmeid muudeti. Selleks, et leida näiteks kõik 15. märtsil 2017 üles laetud kontaktid, tuleb luua filter “Muudetud sisaldab 2020-03-15” (“Modified at contains 2020-03-15”).

Viimati avanud (“Last open at”) – kuupäev, millal kontakt viimati mõne postituse avas. Välja abil leiad kontaktid, kes teatud aja jooksul kas on või ei ole postitusi avanud. Et filtreerida kontaktid, kes pole postitusi kunagi avanud, tuleb luua tingimus “Viimati avanud võrdub” (“Last open at equals”) ning jätta viimane lahter tühjaks. Kui soovid filtreerida kontaktid, kes näiteks alates märtsist on mõne postituse avanud, loo filter “Viimati avanud on suurem kui 2020-03-01” (“Last open at is greater than 2020-03-01”).

Viimati klikkinud (“Last click at”) – kuupäev, millal kontakt viimati mõne postituse sees oleval lingil klikkis. Välja saad kasutada samal viisil kui Viimati avanud filtrit. Välja abil saad eraldada kontaktid, kes teatud ajal on või ei ole postitustes sisalduvatel linkidel klikkinud. Et filtreerida kontakte, kes pole kunagi klikkinud, loo tingimus “Viimati klikkinud on võrdne” (“Last click at equals”) ning jäta viimane lahter tühjaks. Kui soovid filtreerida kontaktid, kes näiteks märtsist alates on mõnel postitustes sisalduval lingil klikkinud, tuleb luua filter “Viimati klikkinud on suurem kui 2020-03-01” (“Last click at is greater than 2020-03-01”).

Täiendavate tingimuste lisamine filtrisse

Filtreid on võimalik luua ka mitme tingimusega. Selleks vajuta nupul “Täiendav tingimus” (“Add rule”).

Mitme tingimusega filtrite tegemiseks on kaks varianti – iga tingimus rakendub eraldi (“VÕI”) või kõik tingimused rakenduvad samaaegselt (“JA”). “VÕI” (“OR”) ja “JA” (“AND”) vahel saab vahetada, kui valid filtri all olevast rippmenüüst “Arvuta uuesti” alt vastavalt “igaüks eraldi” (“any”) või “kõik koos” (“all”).

Igaüks eraldi ehk “VÕI” (“OR”) tingimus– tingimuse valimisel kaasatakse kontaktide segmenti kõik kontaktid, kes vastavad vähemalt ühele filtriga määratud tingimustest. Kui on loodud näiteks filter tingimustega “riik sisaldab Eesti” (“country countains Estonia”) VÕI “keel sisaldab EST” (“language countains EST”) ning see filter on “igaüks eraldi” (“any”) tingimusega, jõuavad kontaktide segmenti need, kelle asukoht on Eestis või need, kellel on keel EST.

Kõik koos ehk “JA” (“AND”) tingimus – tingimuse valimisel kaasatakse kontaktide segmenti ainult need kontaktid, kes vastavad korraga mõlemale tingimusele. Kui on loodud näiteks filter tingimustega “riik sisaldab Eesti” (“country contains Estonia”) JA “keel sisaldab EST” (“language contains EST”) ning filter on “kõik koos” (“all”) tingimusega, jõuavad loodavasse segmenti ainult need, kellel on mõlemad tingimused täidetud. Seega kontaktid, kelle asukoht on Eestis ja samal ajal on ka keeleks märgitud EST.