Juhendid

Kontaktide importimine failiga

Kuidas kontakte failiga importida?

Failiga kontaktide importimine on kõige kiirem ja lihtsam viis, kuidas kogu oma andmebaas Smaily kontole lisada. Lisaks e-maili aadressidele saad failiga edastada ka kõik soovitud kontaktandmed ning lisaparameetrid (nt nimi, aadress, sünnipäev jms). Soovi korral saad kontaktid hiljem oma Smaily kontol erinevatesse nimekirjadesse segmenteerida.

Faili vormistus

Kontaktide nimekirju saab üles laadida nii Exceli kui CSV failidena (ODS/XLS/XLSX/CSV). Kasutades CSV faili, määra selle kodeeringuks UTF-8 ja väljade eraldajaks (delimiter) semikoolon.

Exceli faili puhul on oluline jälgida, et e-maili aadressid oleksid ühes veerus üksteise all (ilma tühjade vaheridadeta) ning veeru pealkirjaks sõna “Email”. Meiliaadressid peavad failis olema esimesel lehel. Kui failis on rohkem vahelehti (sheets), imporditakse ainult need meiliaadressid, mis paiknevad esimesel lehel (sõltumata, milline leht oli salvestamisel aktiivne).

Importing subscribers as a file

Kui üks e-maili aadress failis kordub, imporditakse see andmebaasi vaid korra. Nii välistatakse duplikaadid. Sama juhtub ka konkreetse e-maili aadressi teistkordsel importimisel- duplikaat üles ei lähe, kuid erinevuse korral uuendatakse aadressiga seotud andmeid.

Lisaks meiliaadressidele saab andmebaasi importida ka teisi parameetreid, mis on olulised filtrite loomiseks. Sellised parameetrid võivad olla nt sünnipäev (birthday), nimi, keel, linn, kliendikaardi number jms.

Lisa Excelis e-mailide veeru kõrvale uued veerud soovitud nimedega. Veeru pealkirja ehk nime võid vabalt valida, kuid et järgmine kord sama välja importida, tuleb tagada, et väljal oleks ka edaspidi sama pealkiri.

Lisaparameetrid on vajalikud, et soovi korral hiljem filtreid ja fikseeritud nimekirju luua. Vaata lähemalt fikseeritud parameetriga filtri loomise juhendist ja filtrite kasutamise juhendist.

  1. Kui fail on importimiseks valmis, liigu “Kontaktid” lehele ning vajuta “Lisa kontakte”.
  2. Avanenud aknas saad lisada kontaktid failiga.
  3. Lohista soovitud fail õigele kohale või vali see arvutist.
  4. Vali “Lae üles”.
How to import subscribers as a file?

Kontaktide importimine ajutisse nimekirja

Ainult e-maili aadressidest koosneva lihtsa nimekirja üleslaadimiseks tee järgnevat:

  1. Koosta lihtne Exceli fail (soovitame .xls vormingut), kus emailid on üksteise all ühes tulbas. Veeru pealkiri on “Email”.
  2. Mine “Kontaktid” lehele ning vali “Lisa kontakte”.
  3. Lohista fail avanenud aknas õigele kohale või vali sobiv fail arvutist.
  4. Vali “Loo filter (nimekiri) automaatselt”, lisa filtrile soovitud nimi ning seejärel vali “Lae üles”.

Sellisel viisil salvestatud nimekiri on ajutine. Samade kontaktide teistkordsel üleslaadimisel liiguvad need selle nimekirja alt ära ja saavad andmebaasis külge uue kuupäeva ja kellaaja. Püsiva nimekirja loomiseks lisa kontaktidele ka lisaveerud ehk parameetrid.