Juhendid

Kirja personaliseerimine

Kuidas personaliseerida uudiskirju?

Nii uudiskirja sisu kui pealkirja (subjekt) on võimalik personaliseerida. Selleks tuleb e-maili aadresside külge lisada parameetrid. Parameeter võib olla nimi, personaalne kood, sünnipäev vms tunnus, mille abil kirja saaja tähelepanu köita. Parameetrite importimise kohta saad täpsemalt lugeda segmendi (filtri) loomise juhendist.

  1. Parameetri sisestamiseks kirjapõhja on kaks varianti – vali sobiv muutuja “Sisesta” all avanevast rippmenüüst või lisa see käsitsi.
  2. Kui sisestad parameetri käsitsi, jälgi, et see jääks kahekordsete looksulgude vahele {{parameeter}}.Lisaks peab parameetri nimetus olema läbivate väikeste tähtedega ja kogu parameeter ühtse vormistusega.

Lisatud parameeter peab olema täpselt sama kirjapildiga nagu vastav väli andmebaasis. Kui andmebaasi väljas on kiri “eesnimi”, siis lihtsalt {{nimi}} kirjutades vajalikku infot ei leita. Seega tuleb antud juhul kirjutada {{eesnimi}}.

Soovi korral on võimalik parameetrit vormindada erinevates stiilides (boldis, italicus, teist värvi jne).

Kui andmebaasis on kontakti parameetri väli tühi (nt Exceli faili üleslaadimisel oli tühi väli), ei lisata parameetri asemele midagi ning kirjas jääb parameetri kohale tühi koht.

Kui mõningatel kontaktidel on andmebaasis parameetri väli täidetud, kuid mitte kõigil, võid koodijupi abil tühja parameetri väljaga kontaktidele lisada näiteks üldise nimetuse “klient” (või muu meelepärase sõna).

Nime personaliseerimine

Lihtne nime personaliseerimine:

Tere, {{name}}!

Kui lisada parameeter topelt loogeliste sulgude vahel kirjapõhja või kirja subjekti siis see asendatakse kirja saatmisel parameetri väärtusega. Antud näite puhul näeb klient oma nime, näiteks: Tere, Juuli!

Nime personaliseerimine alternatiiviga:

Mõningatel juhtudel ei ole kõikidel kontaktidel nime parameetri väli täidetud. Sellisel juhul võid lisaks nime personaliseerimisel lisada alternatiivse versiooni, kui nime ei ole.

Tere, {{name}}{% if name == "" %}klient{% endif %}

Sellisel juhul, kuvatakse neile, kellel parameetri väljal nimi olemas on tekst “Tere, Nimi” (nt “Tere, Mari”) ja neile, kellel nimi puudub, tekst “Tere, klient”.

Teine näide:

{% if first_name != "" %}Tere {{first_name}}!{% endif %}{% if first_name == "" %}Tere!{% endif %}

Kui kontaktil on olemas nimi Smailys (parameetri first_name küljes) siis kuvatakse talle kirjas tema nime, näiteks: Tere Tuuli!
Kui nimi aga puudub siis kuvatakse lihtsalt: Tere!

Kolmas näide:

Kui kontaktidel on küljes mitmeid nime parameetreid siis saab kasutada ka natuke keerulisemat personaliseerimise koodi:

{% if first_name != "" %}Tere {{first_name}}!{% elif name != "" %}Tere {{name}}!{% else %}Tere, klient!{% endif %}

Antud juhul, kui kontaktil on “eesnimi” väli täidetud siis kuvatakse talle tema nime. Kui aga “eesnimi” väli ei ole täidetud aga “nimi” väli on, siis kuvatakse “nimi” parameetri küljes olevat nime. Kui mõlema parameetri küljes nime väärtust ei ole siis kuvatakse kontaktile lihtsalt: Tere, klient!

NB! Nime personaliseerimisel tuleb kasutada koodis seda parameetrit, mis on sul kontaktidele lisatud ehk siis tee vastavad muudatused enda andmeväljade järgi.

Linkide personaliseerimine

Kontaktidele personaliseeritud linkide saatmiseks on kaks varianti.

1) Saab personaliseerida kogu lingi nii, et igale kasutajale kuvatakse vastava muutuja küljes olevat linki terves pikkuses. Selleks lisa kirjapõhja lihtsalt vastav muutuja kontakti küljes, mis sisaldab personaliseeritud linki. Näiteks:  {{siin_url_excelist}}

Sellisel kujul kogu lingi personaliseerimisel statistikat lingi kohta ei koguta. Antud variant töötab vaid tekstivälja sees ning nupu alla lisad ei saa.

2) Saab personaliseerida ka lingi üht osa (lõppu), kus näiteks lingi algus on kõikidel sama ning muutub vaid lingi lõpuosa. Näiteks:  http://www.midagi.ee/kysitlus?parameeter={{siin_parameeter_excelist}}

Sellisel kujul personaliseeritud lingi lisamisel kogutakse ka lingi klikkimise statistikat.

Kirja sisu personaliseerimine

Kirja sees saab personaliseerida ka muud kontaktidega seotud infot, näiteks punktide seisu, konto jääki jms.

Selleks lisa soovitud parameeter teksti sisse topelt loogeliste sulgude vahele.

Näited:

{% if number == "-" %} Suur tänu, et oled meie klient. {% elif number !="-"%} Suur tänu, et oled meie klient olnud juba rohkem kui {{number}} aastat.{% endif %}

Antud näites, on kasutusel “number” parameeter, kus kui selle parameetri väärtuseks on “-” ehk pole justkui väärtust siis kuvatakse kontaktile: Suur tänu, et oled meie klient.
Kui aga selle parameetri väärtuseks on number siis kuvatakse kontaktile näiteks: Suur tänu, et oled meie klient olnud juba rohkem kui 5 aastat.

{% if points != "" %}Sul on kontol {{points}} boonuspunkti.{% endif %}

Antud näites kuvatakse kontaktidele boonuspunktide seisu. Kui punktide seis ei ole tühi siis kuvatakse kliendile: Sul on kontol {{points}} boonuspunkti.
kus “points” asendatakse kontakti küljes oleva väärtusega, näiteks:
Sul on kontol 524 boonuspunkti.

Rohkemate näidete nägemiseks, vaata juhendit kirja sisublokkide personaliseerimine.