Juhendid

Postituse statistika

Üldine statistika

Postituse lõppedes näed kohale toimetatud ja mittetöötavate aadresside infot, nimekirja neist, kes kirja avasid või linkidel vajutasid (sh mis kell ning mitu korda vajutati), populaarsemaid linke, e-kirja programme (sh mobiilivaate kasutajaid), rämpspostiks märkijad, end nimekirjast eemaldanud kontakte jms. 

Statistika nägemiseks mine “Postitused” vahelehele ning vajuta uudiskirjal, mille statistikat soovid.

Põhinäitajad

Kohale toimetatud

Kohaletoimetamise protsent näitab, kui suur osa saadetud kirjadest reaalselt adressaadini jõudis. Esimene number näitab kohaletoimetatud kirjade arvu, teine kontaktide arvu, kellele kiri teele pandi.

 

Avanud

Avamisprotsent näitab, mitu protsenti uudiskirja saanutest selle avasid. Need on unikaalsed kontaktid andmebaasis, kelleni kiri jõudis. Avamisprotsent näitab postituse tulemuslikkust. Avamisprotsendi määramisel arvestatakse kõiki kontakte, kes on kirjas sisalduvaid pilte lubanud/kuvanud, vähemalt ühele lingile vajutanud või mõlemat.

 

Klikkinud

Klikkimisprotsent näitab, kui paljud kirja saanutest mõnel lingil vajutasid. Need on kõik unikaalsed kontaktid, kes on kirjas vähemalt ühe korra vähemalt ühele lingile vajutanud. 

 

*Kirja reaalne tulemuslikkus näitab, kui paljud kirja saanutest on kirjas olevast infost reaalselt huvipakkuva info leidnud ja liikunud edasi kodulehele. See on kõige kasulikum näitaja. Enamik sellistest kontaktidest on ka kirjas sisalduvaid pilte kuvanud.

 

Lahkunud

“Lahkunud” lahter näitab kontaktide arvu, kes postituse saamisel edaspidisest uudiskirjade saamisest loobusid.

Põhjalikum statistika

Iga postituse kohta saab vaadata ka detailset statistikat. Sinna hulka kuulub näiteks nii kohale jõudnud kui mittetöötavate aadresside info; nimekiri neist, kes kirja avasid või linkidel vajutasid; end nimekirjast eemaldanud jne. 

 

Üldinfo

Üldinfo alt leiate postituse andmed ning postituse loomisel valitud seadistused.

Loodud – postituse loomise kuupäev ja kellaaeg. 

Käivitatud – postituse aktiveerimise ehk käivitamise aeg. Käivitamise kuupäev ei pruugi olla sama, mis postituse loomise kuupäev. Postitust saab säilitada ka mustandina, kuni soovitud saatmise aeg on käes või saatmiseks vajalik info kogutud.

Alguskuupäev -kuupäev, milleks postitus on ajastatud. Kui alguskuupäeva all kuvatakse “Saadetud kohe”, on postitus saatmise alanud viis minutit peale postituse käivitamist. Kui kuvatakse kuupäeva, on tegemist postituse väljasaatmise kuupäevaga. Sellisel juhul võib postitus olla käivitatud 4. detsembril, kuid saatmine on ajastatud näiteks 6. detsembriks. 

Lõpetatud – kuupäev ja kellaaeg, millal postituse saatmine on lõpetatud ehk kõik kirjad on välja saadetud.

Saatja aadress  – e-maili aadress, mille alt postitus saadetakse. 

Vastuse aadress – e-maili aadress, millele uudiskirja saaja, pärast postituse saamist, vastuse saata võib.

Kirjapõhi postituses kasutatud kirjapõhi.

Nimekirjad  – kontaktibaasid, kellele postitus on saadetud. Välistusnimekirjade kasutamisel kuvatakse need samuti üldinfo all. 

Demograafia

Demograafia all näete infot, millistes riikides kirjad avatud on. Lisaks kuvatakse info kontaktide poolt kasutatud e-maili programmide, operatsioonisüsteemide ning mobiili platvormide kohta.

Audience

Under “Audience” you’ll see the countries in which your post has been opened. In addition, the information regarding the email service providers, operation systems and mobile platforms used by your contacts is displayed.

Viidad

Viitade all kuvatakse info kirjapõhjas sisalduvatel linkidel klikkimise kohta. Lingile vajutades kuvatakse e-maili aadressid, kes antud lingil klikkisid.

E-posti aadressid

E-posti aadresside all kuvatakse kontaktid, kellele uudiskiri saadeti. Sinna hulka kuuluvad ka ebaõnnestunud ehk veateatega kontaktid.

Avanud

Avanute all kuvatakse statistika nende kohta, kes on uudiskirja kätte saanud ning selle avanud. Lisaks leiab siit info selle kohta, mitu klikki kirjapõhjas sisalduvatel linkidel või piltidel tehti ning klikkimistele kulunud aeg. “Vaatamised” näitab, mitu korda on uudiskirja avatud ning millistel kuupäevadel.

 

Ebaõnnestumised

Ebaõnnestumiste all kuvatakse e-posti aadressid, kellele saatmine ebaõnnestus. See võib olla tingitud mitmetest asjaoludest ning igale kontaktile on lisatud ka vastav veateade. Tutvu veateadetega veateadete klassifikatsioonide all

 

Lahkunud

Lahkunute all kuvatakse kontaktid, kes on otsustanud edaspidiste postituste saamisest loobuda. Lisaks numbrile ja protsendile, mida näidatakse üldstatistikana, leiab antud sektsiooni alt kõigi uudiskirjast loobunute e-maili aadressid ning lahkumise aja.

 

Kaebused

Kaebuste all kuvatakse kontaktid, kes on, pärast postituse saamist, oma e-maili teenusepakkuja juures kõnealuse postituse rämpspostiks märkinud (Report Spam).

 

Edastamisi

Uudiskirja saajal on võimalik postitust ka edasi saata. “Edastamisi” kategooria all kuvatakse kirja saajad, kes on kirja edasi saatnud. Et kirja edastamine võimalik oleks, tuleb kirjapõhja vastav võimalus lisada (täpsemalt loe saada sõbrale juhendist).

Postituse statistika osaliseks eksportimiseks loe juhendit “Postituse raportite eksportimine.

Menüü