Guides & Tutorials

Laskeutumissivun lomakkeen ja segmentin yhdistäminen

Kuinka yhdistää laskeutumissivun lomake ja segmentti?

Jos haluat segmentoida erilliseksi segmentiksi ne yhteystiedot, jotka tilaavat uutiskirjeesi laskeutumissivulta, tulee sinun lisätä laskeutumissivun lomakkeeseen piilotettu kenttä.

 1. Avaa Laskeutumissivut-välilehti ja avaa sen jälkeen laskeutumissivu.
 2. Klikkaa lomake-elementtiä ja lisää uusi kenttä oikealla olevasta valikosta.
 3. Valitse kentän tyypiksi “Piilotettu kenttä”.
 4. Lisää “Kentän nimi” -kohtaan uusi muuttuja. Tätä muuttujaa voidaan myöhemmin käyttää suodattimien luomiseen.
 5. Käytä segmentin nimeä kentän tunnisteena. Ainoastaan sinä voit nähdä tunnisteen.
 6. Lisää kenttään uusi arvo. Se voi olla yksinkertaisesti “kyllä” tai jotain muuta, jota voidaan myöhemmin käyttää suodattimen luomiseen muuttujan avulla.
 7. Tallenna lomake ja testaa sitä. Testaaminen on tarpeen, jotta uusi muuttuja lisätään tietokantaan.
 8. Luo uusi suodatin “Tilaajat”-välilehdessä. Käytä uutta, lisäämääsi muuttujaa ja sen arvoa segmentoinnin säännöissä. Tallenna suodatin.
 9. Nyt kaikki uudet tilaajat, jotka tilaavat uutiskirjeen lomakkeen kautta, lisätään tähän segmenttiin.

Jos haluat yhdistää laskeutumissivusi johonkin tiettyyn segmenttiin, seuraa seuraavia ohjeita

 1. Avaa se segmentti, johon haluat lisätä uudet tilaajat, jotka tilaavat uutiskirjeen lomakkeen kautta.
 2. Tarkista segmentoinnin säännöt – jos suodatin on luotu muuttujan avulla, muista muuttujan nimi ja arvo. Jos suodatin on luotu “muokattu”-muuttujan avulla, lue lisää Segmentin luominen (suodatin) -oppaasta.
 3. Avaa laskeutumissivut-välilehti ja lomake, johon haluat yhdistää segmentin.
 4. Klikkaa lomake-elementtiä ja lisää uusi kenttä. 
 5. Valitse kentän tyypiksi “Piilotettu kenttä”.
 6. Nimeä kenttä sen muuttujan mukaan, jota käytit valitun segmentin suodattimessa.
 7. Käytä segmentin nimeä kenttätunnisteena. Vain sinä voit nähdä tunnisteen.
 8. Kentän arvo tulee olla sama arvo kuin valitun segmentin ehdoissa asetettu arvo.
 9. Tallenna lomake ja testaa sitä.
 10. Tarkista, onnistuiko sähköpostisi lisääminen valittuun yhteystietojen segmenttiin.
Connecting landing page with a filter